Advokat Martin Wahlin

ADRESS
Valands promenad 3
Box 10025
434 21 Kungsbacka

Martin Wahlin

Advokat

Martin Wahlin är grundare och delägare på Elison Wahlin Advokatbyrå KB. Han är specialiserad på affärsjuridik, arbetsrätt, hyresrätt, brottmål och tvistlösning. Martin Wahlin har 20 års erfarenhet som advokat och arbetar dagligen med att hitta och utveckla lösningar för klientens behov utifrån de juridiska förutsättningarna.

ERFARENHET

• Ägare Elison Wahlin Advokatbyrå KB, 2018-
• Ägare Advokat Martin Wahlin AB, 2007-2018
• Bolagsjurist, Intrum Justitia Sverige AB, 2006-2007
• Advokat, Berglund & Co Advokatbyrå, 2002-2006
• Biträdande jurist, Sandberg & Partners Advokatbyrå, 1999-2002
• Varumärkeskonsult, Willquist & Partners Patentbyrå, 1998-1999
• Tingstjänstgöring, Falu tingsrätt, 1996-1997

UTBILDNING

• Jur kand (Göteborgs universitet, 1996)

VERKSAMHETSINRIKTNING

• Affärsjuridik
• Företagsöverlåtelser
• Arbetsrätt
• Entreprenadrätt
• Brottmål
• Tvistlösning i domstol och skiljenämnd

MEDLEMSKAP M.M.

• Sveriges advokatsamfund, 2002-2006, 2007-
• Ledamot i Advokatsamfundets fullmäktige 2015 –
• Ledamot i Advokatsamfundets västra avdelning 2016
• Samarbetsavtal med Villaägarnas Riksförbund

SPRÅK

• Svenska
• Engelska

Kan vi hjälpa dig?