Martin Wahlin

KONTAKT
Växel: +46 (0)300-731 00
Direkt: +46 (0)73-396 84 88
Fax: +46 (0)300-731 05
martin.wahlin@elisonwahlin.se

ADRESS
Valands promenad 3
Box 10025
434 21 Kungsbacka

ASSISTENT
Karin Jeppsson
Tel: +46 300 731 00
karin.jeppsson@advokaterna.eu

Martin Wahlin
Advokat

ERFARENHET
• Ägare Elison Wahlin Advokatbyrå KB, 2018-
• Ägare Advokat Martin Wahlin AB, 2007-2018
• Bolagsjurist, Intrum Justitia Sverige AB, 2006-2007
• Advokat, Berglund & Co Advokatbyrå, 2002-2006
• Biträdande jurist, Sandberg & Partners Advokatbyrå, 1999-2002
• Varumärkeskonsult, Willquist & Partners Patentbyrå, 1998-1999
• Tingstjänstgöring, Falu tingsrätt, 1996-1997

UTBILDNING
• Jur kand (Göteborgs universitet, 1996)

VERKSAMHETSINRIKTNING
• Affärsjuridik
• Företagsöverlåtelser
• Arbetsrätt
• Entreprenadrätt
• Brottmål
• Tvistlösning i domstol och skiljenämnd

 

MEDLEMSKAP M.M.
• Sveriges advokatsamfund, 2002-2006, 2007-
• Ledamot i Advokatsamfundets fullmäktige 2015 –
• Ledamot i Advokatsamfundets västra avdelning 2016
• Samarbetsavtal med Villaägarnas Riksförbund

SPRÅK
• Svenska
• Engelska