Biträdande jurist Agnes Benktander
Växel: +46 (0)300-731 00
Direkt: +46 (0)70-911 23 22
Fax: +46 (0)300-731 05
agnes.benktander@elisonwahlin.se

ADRESS
Valands promenad 3
Box 10025
434 21 Kungsbacka

ASSISTENT
Karin Jeppsson
Tel: +46 (0)300-731 00
karin.jeppsson@elisonwahlin.se

Agnes Benktander

Biträdande jurist

Agnes Benktander tog juristexamen år 2014 och har erfarenhet av arbete som jurist på bank, juristbyrå och som notarie i förvaltningsdomstol. Hon har arbetat på Elison Wahlin Advokatbyrå sedan år 2020 och arbetar huvudsakligen med arvs-och familjerätt, som målsägandebiträde i brottmål och som offentligt biträde och ställföreträdare i mål enligt LVU, LPT och LVM.

ERFARENHET

• Biträdande jurist, Elison Wahlin Advokatbyrå KB, 2020 –
• Notarietjänstgöring, Förvaltningsrätten i Göteborg, 2017-2020
• Jurist, Fjällmans Juridik AB, 2017
• Bankjurist, Collector Bank AB (publ), 2014-2017

UTBILDNING

• Juristexamen, Örebro universitet, 2014

VERKSAMHETSINRIKTNING

• Arvs- och familjerätt
• Målsägandebiträde
• LVU, LPT och LVM
• Migrationsrätt

SPRÅK

• Svenska
• Engelska

Kan vi hjälpa dig?