Agnes Benktander

KONTAKT
Växel: +46 (0)300-731 00
Direkt: +46 (0)70-911 23 22
agnes.benktander@elisonwahlin.se

ADRESS
Valands promenad 3
Box 10025
434 21 Kungsbacka

ASSISTENT
Karin Jeppsson
Tel: +46 300 731 00
karin.jeppsson@elisonwahlin.se

Agnes Benktander
Biträdande jurist

ERFARENHET
• Biträdande jurist, Elison Wahlin Advokatbyrå KB, 2020 –
• Notarietjänstgöring, Förvaltningsrätten i Göteborg, 2017-2020
• Jurist, Fjällmans Juridik AB, 2017
• Bankjurist, Collector Bank AB (publ), 2014-2017

UTBILDNING
• Juristexamen, Örebro universitet, 2014

VERKSAMHETSINRIKTNING
• Arvs- och familjerätt
• Målsägandebiträde
• LVU, LPT och LVM
• Migrationsrätt

 

SPRÅK
• Svenska
• Engelska
• Italienska