Biträdande jurist Cornelia Sundberg

Växel: +46 (0)300-731 00
Direkt: +46 (0)70-751 54 37
cornelia.sundberg@elisonwahlin.se

ADRESS
Valands promenad 3
Box 10025
434 21 Kungsbacka

ASSISTENT
Karin Jeppsson
Tel: +46 (0)300-731 00
karin.jeppsson@elisonwahlin.se

Cornelia Sundberg

Advokat

Cornelia arbetar huvudsakligen med brottmål, vårdnadstvister, bodelningar, övrig ekonomisk familjerätt samt tvångsmål. Det hon brinner särskilt för är uppdrag som rör relationsvåld samt barns utsatthet. Cornelia beskriver att hennes klienter ofta har behov av hjälp inom flera områden samtidigt och att hennes uppdrag är att ta ett helhetsansvar för att förbättra klientens situation. Hon har en gedigen erfarenhet som ombud i infekterade vårdnadstvister och i bodelningar.

Hon får återkommande förordnanden av domstol i LVU-mål, som särskild företrädare för barn, målsägandebiträde och offentlig försvarare.

 

ERFARENHET

• Advokat, Elison Wahlin Advokatbyrå KB, 2021 –
• Biträdande jurist, Elison Wahlin Advokatbyrå KB, 2018 – 2021
• Biträdande jurist, Advokat Niclas Elison AB, 2016-2018
• Traineetjänst, Rosengren advokatbyrå, 2015
• Juridisk rådgivare, Lawline, 2014-2015

UTBILDNING

• Jur kand (Handelshögskolan i Göteborg 2016)

Fortbildningskurser urval

• Advokatexamen delkurs 1
• Advokatexamen delkurs 2
• Advokatexamen delkurs 3
• Advokatetik och god advokatsed
• Målsägandebiträde och särskild företrädare för barn
• Hedersrelaterat våld och förtryck
• Barn som bevittnat våld
• Brottmålskurs 1 – försvararens uppgifter i och utom domstol
• Häktning
• Försvararen, restriktioner och advokatetiken
• Praktiska frågeställningar vid sambobodelningar
• Praktisk bodelning
• Best practice i bodelning
• Praktiska frågeställningar vid sambobodelningar
• Försäljning enligt samäganderättslagen, exekutiv försäljning av fastighet och tvångsförsäljning av bostadsrätt
• LVU- de avancerade fallen och dess process
• Processföring och medling i vårdnadsmål
• Processföring och medling i vårdnadsmål – en fördjupning
• Processen i mål om vårdnad, boende och umgänge samt verkställighet – fördjupningskurs

VERKSAMHETSINRIKTNING

• Vårdnadstvister
• Bodelningar
• Arvs- och familjerätt
• Brottmål
• LVU samt övrig tvångsvård
• Skadestånd- och försäkringsrätt

SPRÅK

• Svenska
• Engelska

Kan vi hjälpa dig?