Maria Klein

KONTAKT
Växel: +46 (0)8-540 663 00
Direkt: +46 (0)73-233 00 99
Fax: +46 (0)8-540 615 00

maria.klein@elisonwahlin.se

ADRESS
Drottninggatan 65
111 36 Stockholm

Maria Klein
Biträdande jurist

ERFARENHET
• Biträdande jurist, Advokatfirman Elison, 2017-
• Kursutvecklare, Blendow Group Institute, 2017
• Skadereglerare, JW Loss Consulting, 2016-2017
• Projektledare & Jurist, Computershare AB, 2016
• Praktik, Von Lode Advokatbyrå, 2015

UTBILDNING
• Juristexamen (Stockholms universitet, 2017)
• Legal English, anordnad av ELSA och Baker & McKenzie Advokatbyrå

VERKSAMHETSINRIKTNING
• Migrationsrätt
• Straffrätt
• Skadestånd- och försäkringsrätt
• Immaterialrätt och dataskyddsförordningen

 

SPRÅK
• Svenska
• Ryska
• Engelska