Kunskapsbank

När har man rätt till ett målsägandebiträde?

Om man utsatts för ett brott är det naturligt att känna oro inför polisanmälan, utredningen av brottet (förundersökningen) och rättegången (huvudförhandling). När har då brottsoffret, även kallat målsäganden, rätt till ett målsägandebiträde som stöd? Vad är målsägandebiträdets uppgift? Vem står för målsägandebiträdets kostnader?

Förutsättningarna för ett målsägandebiträde

Ett målsägandebiträde kan förordnas till en målsägande som har blivit utsatt för till exempel sexualbrott, misshandel, olaga frihetsberövande, rån eller annat brott som kan ge fängelse för den som begått brottet. Vid sexualbrott förordnas alltid ett målsägandebiträde om det inte är helt uppenbart att det inte behövs.

Efter att en polisutredning har startat eller återupptagits kan polisen eller åklagaren skicka in en begäran till tingsrätten om att målsägandebiträde ska förordnas. Det är sedan tingsrätten som bestämmer om målsägandebiträde ska utses eller inte. Om förutsättningarna för att få målsägandebiträde inte är uppfyllda kan målsäganden i stället ta hjälp av en stödperson, såsom en person från kvinno- eller brottsofferjouren eller en anhörig. Stödpersonen kan vara med som stöd vid polisförhör och vid en rättegång.

Målsägandebiträdets uppgift

Målsägandebiträdets uppgift är att tillvarata målsägandens intressen under hela processen, det vill säga under polisutredningen och rättegången. Målsägandebiträdet är med målsäganden vid förhör och vid en rättegång. Målsägandebiträdet hjälper även till med att eventuellt kräva skadestånd av den som utsatt målsäganden för brott. Uppdraget innefattar också att i övrigt förklara processen för målsäganden och vara ett stöd under en period som kan vara påfrestande.

Kostnaden för ett målsägandebiträde

Kostnaden för målsägandebiträdet betalas av staten. Om den tilltalade döms för brottet kan han eller hon få betala tillbaka kostnaden för målsägandebiträdet till staten.

Om du utsatts för brott har du möjlighet att framföra önskemål om vilken advokat eller jurist som skall förordnas som målsägandebiträde. Det är viktigt att du framför ditt önskemål så tidigt som möjligt i kontakten med polis, åklagare eller domstol. Du är välkommen att kontakta oss för ett kostnadsfritt inledande samtal.

Kunskapsbank

Frågor?

Du är välkommen att kontakta oss för ett kostnadsfritt inledande samtal.
Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Kungsbacka och Göteborg. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Kan vi hjälpa dig?