Niclas Elison

KONTAKT
Växel: +46 (0)300-731 00
Direkt: +46 (0)70-577 76 67
Fax: +46 (0)300-731 05
niclas.elison@elisonwahlin.se

ADRESS
Valands promenad 3
Box 10025
434 21 Kungsbacka

ASSISTENT
Karin Jeppsson
Tel: +46 300 731 00
karin.jeppsson@elisonwahlin.se

Niclas Elison
Advokat

ERFARENHET
• Ägare Elison Wahlin Advokatbyrå KB, 2018-
• Ägare Advokat Niclas Elison AB, 2008-2018
• Biträdande jurist, Advokatfirman Paulsson Rydberg Rohdin, 2003-2008
• Tingstjänstgöring, Göteborgs tingsrätt, 2001-2002
• Bankjurist, Nordea Bank (publ), 1999-2003

UTBILDNING
• Jur kand (Uppsala universitet, 1999)
• Affärsredovisning (Halmstads högskola, 2009)
• Retorik (Uppsala universitet, 2000)

VERKSAMHETSINRIKTNING
• Affärsjuridik
• Arvs- och familjerätt
• Brottmål
• Fastighets- och entreprenadrätt
• Obeståndsrätt (likvidator, rekonstruktör)
• Tvistlösning (process i domstol)

 

MEDLEMSKAP M.M.
• Sveriges advokatsamfund, 2006-
• Samarbetsavtal med Villaägarnas Riksförbund
• Certifierad styrelseledamot för små och medelstora företag (Styrelseakademin, 2013)

SPRÅK
• Svenska
• Engelska