Växel: +46 (0)300-731 00
Direkt: +46 (0)70-577 76 67
niclas.elison@elisonwahlin.se

ADRESS
Valands promenad 3
Box 10025
434 21 Kungsbacka

ASSISTENT
Karin Jeppsson
Tel: +46 (0)300-731 00
karin.jeppsson@elisonwahlin.se

Niclas Elison

Advokat

Niclas Elison är grundare och delägare av Elison Wahlin Advokatbyrå KB. Han har en bakgrund som tingsnotarie vid Göteborgs tingsrätt och bankjurist och därefter på advokatbyrå där han under fem år främst arbetade med konkursförvaltning. Han är specialiserad på affärsjuridik, tvistlösning, arvsrätt, fastighets- och entreprenadjuridik och brottmål. Han arbetar bland annat med fastighetstransaktioner och förordnas regelbundet som likvidator och boutredningsman. Han har mer än 15 års erfarenhet av kommersiella avtal, allmän affärsjuridik och tvister. Han arbetar dagligen med att utveckla anpassade lösningar för klientens behov med hänsyn till legala och kommersiella förutsättningar.
UTBILDNING

• Jur kand (Uppsala universitet, 1999)
• Affärsredovisning (Halmstads högskola, 2009)
• Retorik (Uppsala universitet, 2000)

ERFARENHET

• Ägare Elison Wahlin Advokatbyrå KB, 2018-
• Ägare Advokat Niclas Elison AB, 2008-2018
• Biträdande jurist, Advokatfirman Paulsson Rydberg Rohdin, 2003-2008
• Tingstjänstgöring, Göteborgs tingsrätt, 2001-2002
• Bankjurist, Nordea Bank (publ), 1999-2003

VERKSAMHETSINRIKTNING

• Affärsjuridik
• Arvs- och familjerätt
• Brottmål
• Fastighets- och entreprenadrätt
• Obeståndsrätt (likvidator, rekonstruktör)
• Tvistlösning (process i domstol)

MEDLEMSKAP M.M.

• Sveriges advokatsamfund, 2006-
• Samarbetsavtal med Villaägarnas Riksförbund
• Certifierad styrelseledamot för små och medelstora företag (Styrelseakademin, 2013)

SPRÅK

• Svenska
• Engelska

Kan vi hjälpa dig?