Nyheter

Nyheter

apr09
Glöm inte att upprätta <br> kontrollbalansräkning!
Glöm inte att upprätta
kontrollbalansräkning!

Nyhet | 9 april 2020

De krisåtgärder som nu genomförs av regering och riksdag påverkar inte skyldigheten att löpande bokföra uppkomna skulder i bolaget. Möjligheten till anstånd med inbetalning av skatt under tre redovisningsperioder är endast en likviditetslättnad…

mar26
Information om <br>företagsrekonstruktion
Information om
företagsrekonstruktion

Nyhet | 6 april 2020

Den senaste tiden har den pågående coronapandemin slagit hårt mot många företag som hamnat i djup ekonomisk kris. Som en följd av detta har regeringen presenterat ett antal förslag som skall underlätta för de företag som drabbas. Det gäller bl.a. anstånd med…

okt26
Byggbolag står risken för att <br>ROT-avdrag inte beviljas
Byggbolag står risken för att
ROT-avdrag inte beviljas

Nyhet | 26 oktober 2018

En konsument kan inte krävas på ersättning av näringsidkaren för uteblivet ROT-avdrag om det inte framgår av avtalet. Det är slutsatsen av en dom som meddelats av Svea hovrätt efter att ett bolag stämt en konsument när ROT-avdrag…

okt26
Dold samäganderätt till <br>fastighet förelåg
Dold samäganderätt till
fastighet förelåg

Nyhet | 26 oktober 2018

Dold samäganderätt kallas det när två personer anses äga någonting gemensamt trots att den ena personen köpt egendomen själv. En av förutsättningarna är att…