Start 9 Om oss

Om oss

Elison Wahlin Advokatbyrå erbjuder kvalificerad juridisk rådgivning till såväl företag som privatpersoner. Med gedigen erfarenhet och brett kunnande tar vi ett helhetsgrepp och tillvaratar våra klienters intressen på bästa sätt. Vi arbetar inom ett flertal olika arbetsområden så som affärsjuridik, arvs- och familjerätt, fastighets- och entreprenadrätt och brottmål.

Vår ambition är att skapa långsiktiga relationer där vi lär känna våra klienter och kan vara ett kontinuerligt stöd. På det sättet kan vi hjälpa våra klienter att förekomma problem innan de uppstår och få goda förutsättningar att bistå om något skulle inträffa. För oss är det centralt att alltid sätta klienten i främsta rummet. Vi ställer vår kompetens och vårt kunnande till klientens förfogande. Detta oavsett om det rör sig om att granska ett affärsupplägg, driva en tvist om fordran, biträda dig i ett brottmål eller upprätta ett äktenskapsförord. Vi står alltid på våra klienters sida.

Vi har kontor i Kungsbacka och Göteborg. Välkommen att ta kontakt med oss!

Kan vi hjälpa dig?