Kundnöjdhet
Start 9 Poll-Test

Utvärdering av vårt uppdrag för dig

Vi är tacksamma om du vill besvara en kort utvärdering om vårt avslutade uppdrag för dig.
Utvärderingen besvaras helt anonymt.

Ange på en skala 1-5, där 1 innebär att du är mycket missnöjd och 5 innebär att du är mycket nöjd.

1. Hur nöjd är du med vår tillgänglighet?
2. Hur nöjd är du med vår kommunikation med dig?
3. Hur nöjd är du med vår kompetens?
4. Hur nöjd är du med vårt engagemang?
5. Hur nöjd är du med vårt utförande av uppdraget?

Ange på en skala 1-5, där 1 innebär att det är mycket troligt att du skulle rekommendera oss till någon annan och 5 innebär att det inte alls är troligt att du skulle rekommendera oss.

6. Hur troligt är det att du skulle rekommendera oss till någon annan?