Kunskapsbank

Samboavtal: 5 viktiga fakta och regler som du bör känna till

Resan genom livet innehåller både toppar och dalar. Det är nästintill omöjligt att helt förbereda sig för svåra situationer, men om du tar dig tid till eftertanke och planering så underlättas tillvaron om det oförutsedda skulle ske.

Man kan själv bestämma hur egendomen ska fördelas om samboförhållandet skulle ta slut. Det görs genom ett samboavtal där man kan avtala om sambolagens regler om bodelning skall gälla eller inte, på det viset liknar ett samboavtal ett äktenskapsförord.

Sambolagen från 1987 gav förutsättningar för samboavtal

Sambolagen stiftades år 1987 och syftar till att skydda den ekonomiskt svagare parten i ett samboförhållande vid en eventuell separation eller dödsfall. När två ogifta i ett kärleksförhållande varaktigt flyttar ihop blir sambolagen aktuell och börjar automatiskt att gälla. Om samboskapet upphör har parterna ett år på sig att begära bodelning och om en bodelning har begärts ingår endast samboegendom. De allra flesta som flyttar ihop eller funderar på att flytta ihop har någon gång stött på termen ”samboavtal”. Genom ett samboavtal kan samborna komma överens om att en bodelning inte ska ske eller att viss samboegendom inte ska ingå i en framtida bodelning. Ett samboavtal kan upprättas inför ett samboförhållande eller under samboförhållandet såsom när sambornas livssituation förändras, exempelvis genom ett köp av gemensam bostad där den ene betalar en större andel vid köpet.

Några fakta som förtydligar behovet av ett samboavtal och vad det bör innehålla

  1. Ett samboförhållande ingås genom att två människor i en kärleksrelation flyttar ihop. Om t.ex. två studiekamrater bor ihop är de inte sambos i lagens mening. Vanliga kriterier är att man har gemensam folkbokföringsadress och att det inte är en tillfällig förbindelse.
  2. Samboegendom kan endast utgöras av gemensam bostad och bohag, t.ex. möbler, köksutrustning och liknande i hemmet, som skaffats för gemensam användning. Om samborna flyttar ihop i en fastighet eller bostadsrätt som den ena sambon köpt innan samborelationen började är bostaden inte samboegendom och ingår därmed inte i en bodelning.
  3. Ett samboavtal kan i stort sett likställas med ett äktenskapsförord, samboavtalet fyller dock en mycket mer begränsad funktion. Det är t.ex. inte möjligt att genom ett samboavtal komma överens om att även andra tillgångar såsom bankmedel eller bilar ska utgöra samboegendom. Ifall parterna önskar att sådan egendom ska bli föremål för bodelning får de gifta sig. Samborna kan, vid sidan av samboegendom, även samäga bilar, fritidshus och dylikt och det omfattas vanligen av samäganderättslagens reglering.
  4. Sambor som inte skriver samboavtal omfattas av sambolagens bodelningsregler. Det betyder att även en bostad som bara den ena sambon är ägare till ingår i bodelningen om den köpts för att samborna ska bo där ihop.
  5. Sambor ärver inte varandra och det gäller oavsett hur länge de varit sambor eller om de har gemensamma barn. Det enda möjliga sättet för sambor att ta del av varandras kvarlåtenskap är att upprätta ett testamente. Det är att rekommendera att samborna går igenom hela sin livssituation med en erfaren jurist för att säkerställa att utfallet vid en separation eller dödsfall blir så som samborna tänkt. I många fall behöver samborna se över behovet av både samboavtal, skuldebrev och testamenten.

Så varför skriva ett samboavtal?

En vanlig orsak till att sambor skriver ett samboavtal är då den ena sambon går in med en större kontantinsats vid köp av en gemensam bostad.

Kunskapsbank

Frågor?

Du är välkommen att kontakta oss för ett kostnadsfritt inledande samtal.
Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Kungsbacka och Göteborg. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Kan vi hjälpa dig?