Sunmal Djenah

KONTAKT
Växel: +46 (0)8-540 663 00
Direkt: +46 (0)73-233 00 81
Fax: +46 (0)8-540 615 00
sunmal.djenah@elisonwahlin.se

ADRESS
Drottninggatan 65
111 36 Stockholm

Sunmal Djenah
Biträdande jurist

ERFARENHET
• Biträdande jurist, Advokatfirman Elison, 2018-
• Handläggare, Migrationsverket
• Asylprövningsenhet, Solna, 2016- 2018
• Mottagningsenhet, Sundbyberg, 2015- 2016
• Förvarsenhet, Märsta, 2013- 2015
• Praktik, Lagerling och Hanson advokatbyrå, 2013

UTBILDNING
• Juristexamen, Uppsala universitet, 2013
• Förvaltningsprogrammet, Södertörns högskola, 2009
• Våld mot kvinnor, kurs anordnad av Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) Uppsala universitet, 2012
• Fördjupningskurs, Mäns våld mot kvinnor, kurs anordnad av Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK), Uppsala universitet, 2012

VERKSAMHETSINRIKTNING
• Brottmål, målsägandebiträde
• Familjerätt, vårdnadstvister
• Fastighets- och entreprenadrätt
• LVU, LVM, LPT
• Särskild företrädare
• Migrationsrätt
• Särskild företrädare för barn

 

IDEELLT ARBETE
• SIFE, Students In Free Enterprise, 2007
• Vittnesstöd, Vittnesstöden i Uppsala, 2011
• Röda Korset, Stockholm, 2012
• Terrafem, 2017
• Fempowerment, 2017

SPRÅK
• Svenska
• Engelska
• Dari/ Persiska
• Ryska
• Indiska