Advokat Ulla Johansson

KONTAKT
Växel: +46 (0)300-731 00
Direkt: +46 (0)70-813 86 23
Fax: +46 (0)300-731 05
ulla.johansson@elisonwahlin.se

ADRESS
Valands promenad 3
Box 10025
434 21 Kungsbacka

ASSISTENT
Karin Jeppsson
Tel: +46 300 731 00
karin.jeppsson@elisonwahlin.se

Ulla Johansson
Advokat

Advokat Ulla Johansson AB i kontorsgemenskap med Elison Wahlin Advokatbyrå KB

ERFARENHET
• Förbundsstyrelsen i Villaägarnas riksförbund, ordförande 2001-2009
• Styrelseledamot i Villaägarnas riksförbund 1995-
• Vice president of UIPI, Bryssel , Union International de la Propriété
• Ägare Advokat Ulla Johansson AB, 1993-
• Anställd advokat 1991-1993.
• Biträdande jurist på advokatbyrå, 1986-1991
• Försäkringsjurist Skandia & Trygg-Hansa, 1983-1986.
• Länsstyrelsen Göteborg, 1981-1983
• Notarietjänstgöring, Länsrätten i Göteborg, 1978-1981

UTBILDNING
• Jur kand (Lunds universitet, 1978)
• Skadereglerarutbildning IFU

VERKSAMHETSINRIKTNING
• Brottmål
• Fastighetsrätt
• Förvaltningsrätt
• Tvistlösning i domstol

 

MEDLEMSKAP M.M.
• Sveriges advokatsamfund, 1991
• Hedersmedlem i Villaägarnas riksförbund
• Villaägarna i Kungsbacka kommun
• Brottsofferjouren i Kungsbacka kommun

SPRÅK
• Svenska
• Engelska