Advokat Ulla Johansson

ADRESS
Valands promenad 3
Box 10025
434 21 Kungsbacka

ASSISTENT
Karin Jeppsson
Tel: +46 (0)300-731 00
karin.jeppsson@elisonwahlin.se

Ulla Johansson

Advokat

Advokat Ulla Johansson AB verkar i kontorsgemenskap med Elison Wahlin Advokatbyrå KB. Ulla Johansson är specialiserad på fastighetsjuridik, tvistlösning, brottmål och affärsjuridik. Hon har 30 års erfarenhet som advokat och arbetar dagligen med att hitta och utveckla lösningar för klientens behov utifrån de juridiska förutsättningarna.

 

ERFARENHET

• Förbundsstyrelsen i Villaägarnas riksförbund, ordförande 2001-2009
• Styrelseledamot i Villaägarnas riksförbund 1995-
• Vice president of UIPI, Bryssel , Union International de la Propriété
• Ägare Advokat Ulla Johansson AB, 1993-
• Anställd advokat 1991-1993.
• Biträdande jurist på advokatbyrå, 1986-1991
• Försäkringsjurist Skandia & Trygg-Hansa, 1983-1986.
• Länsstyrelsen Göteborg, 1981-1983
• Notarietjänstgöring, Länsrätten i Göteborg, 1978-1981

UTBILDNING

• Jur kand (Lunds universitet, 1978)
• Skadereglerarutbildning IFU

VERKSAMHETSINRIKTNING

• Brottmål
• Fastighetsrätt
• Förvaltningsrätt
• Tvistlösning i domstol

MEDLEMSKAP M.M.

• Sveriges advokatsamfund, 1991
• Hedersmedlem i Villaägarnas riksförbund
• Villaägarna i Kungsbacka kommun
• Brottsofferjouren i Kungsbacka kommun

SPRÅK

• Svenska
• Engelska

Kan vi hjälpa dig?

13 + 12 =