Advokat Ulla Johansson

ADRESS
Valands promenad 3
Box 10025
434 21 Kungsbacka

ASSISTENT
Karin Jeppsson
Tel: +46 (0)300-731 00
karin.jeppsson@elisonwahlin.se

Ulla Johansson

Senior advisor

Ulla Johansson är specialiserad på fastighetsjuridik och brottmål. Hon har 30 års erfarenhet som advokat och fungerar numera som ett stöd till advokatbyråns jurister.

 

ERFARENHET

• Förbundsstyrelsen i Villaägarnas riksförbund, ordförande 2001-2009
• Styrelseledamot i Villaägarnas riksförbund 1995-2016
• Vice president of UIPI, Bryssel , Union International de la Propriété
• Ägare Advokat Ulla Johansson AB, 1993-
• Anställd advokat 1991-1993.
• Biträdande jurist på advokatbyrå, 1986-1991
• Försäkringsjurist Skandia & Trygg-Hansa, 1983-1986.
• Länsstyrelsen Göteborg, 1981-1983
• Notarietjänstgöring, Länsrätten i Göteborg, 1978-1981

UTBILDNING

• Jur kand (Lunds universitet, 1978)
• Skadereglerarutbildning IFU

VERKSAMHETSINRIKTNING

• Brottmål
• Fastighetsrätt

MEDLEMSKAP M.M.

• Hedersmedlem i Villaägarnas riksförbund
• Villaägarna i Kungsbacka kommun
• Brottsofferjouren i Kungsbacka kommun

SPRÅK

• Svenska
• Engelska

Kan vi hjälpa dig?