Advokat Ulla Johansson


ADRESS
Valands promenad 3
Box 10025
434 21 Kungsbacka

Ulla Johansson

Senior advisor

Ulla Johansson är specialiserad på fastighetsjuridik och brottmål. Hon har 30 års erfarenhet som advokat och fungerar numera som ett stöd till advokatbyråns jurister.

 

ERFARENHET

• Förbundsstyrelsen i Villaägarnas riksförbund, ordförande 2001-2009
• Styrelseledamot i Villaägarnas riksförbund 1995-2016
• Vice president of UIPI, Bryssel , Union International de la Propriété
• Ägare Advokat Ulla Johansson AB, 1993-
• Anställd advokat 1991-1993.
• Biträdande jurist på advokatbyrå, 1986-1991
• Försäkringsjurist Skandia & Trygg-Hansa, 1983-1986.
• Länsstyrelsen Göteborg, 1981-1983
• Notarietjänstgöring, Länsrätten i Göteborg, 1978-1981

UTBILDNING

• Jur kand (Lunds universitet, 1978)
• Skadereglerarutbildning IFU

MEDLEMSKAP M.M.

• Hedersmedlem i Villaägarnas riksförbund
• Villaägarna i Kungsbacka kommun
• Brottsofferjouren i Kungsbacka kommun

SPRÅK

• Svenska
• Engelska

Kan vi hjälpa dig?