Kunskapsbank

Vad är det för skillnad på att vara återförsäljare eller agent?

En återförsäljare säljer helt enkelt någon annans produkter i sitt eget namn. En agent å andra sidan verkar i huvudmannens namn och för dennes räkning. Både återförsäljare och handelsagenter är fristående från huvudmannen.

Det finns för- och nackdelar med båda alternativen men för att kunna fatta rätt beslut för din verksamhet och distributionsform är det viktigt att förstå skillnaderna.

Vad är en agent?

En agent kan kortfattat beskrivas som en näringsidkare med rätt att sälja ett annat företags produkter. Agenten erhåller sin försäljningsrättighet genom ett avtal med huvudmannen (företaget). Att bli agent är en långsiktig investering. Som agent driver du ett eget företag och ska inom detta verka för en hållbar och konstant försäljning. På en marknad kan det finnas flera agenter för samma huvudman, men har man som agent ensamrätt på en marknad kallas man för generalagent.

Handelsagenten förmedlar affärer i huvudmannens namn. Agenten ingår alltså inte själv något avtal utan förmedlar kontakten mellan köpare och säljare. Agentens ersättning för detta kallas provision. Det är huvudmannen som bestämmer pris och som tecknar avtal med slutkund. Handelsagentens främsta uppgift är att försöka få kunder att ingå avtal med huvudmannen.

Hur ser upplägget ut för återförsäljare?

En distributör/återförsäljare köper varor från huvudmannen i syfte att sälja dessa i egen regi för sina kunder. Återförsäljaren eller distributören bestämmer själv, till skillnad från agenten, varornas pris och fakturerar själv sina kunder. Även som återförsäljare kan du ha ensamrätt för försäljning inom ett visst område eller land. Du kallas då för ensamåterförsäljare. Har du din huvudman i ett annat land räknas du som importör.

Butiker som köper in andra företags produkter och säljer dem vidare i sin butik, är ett typiskt exempel på återförsäljare där vinsten kommer av mellanskillnaden mellan inköpspriset och priset i affären till kund.

Vilka regelverk och lagar spelar in?

Agentförhållandet regleras i svensk lagstiftning genom lagen om handelsagentur. Om ett agentavtal innehåller sämre villkor än de som finns i lagen, är villkoren ogiltiga.

För återförsäljare saknas egen lagstiftning, istället finns en hel del olika lagar som styr återförsäljaravtalen, exempelvis avtalslagen, köplagen, konkurrenslagen, osv. Det finns därmed inte heller samma skyddsregler till fördel för återförsäljaren som det finns för agenten vilket till stor del beror på agentens svagare ställning i förhållande till sin huvudman, medan återförsäljaren konkret är kund hos sin huvudman.

Så vad passar för er verksamhet?

Det beror så klart på vad som är viktigt för dig och din verksamhet. Beakta tex att agenten inte själv ingår avtal utan förmedlar kontakten mellan köpare och säljare och ersätts med en avtalad provision. Återförsäljaren å andra sidan köper vanligtvis produkten i förväg av tillverkaren, håller ett lager och säljer den sen vidare till slutkund.

Agenturer, återförsäljare och importörer finns inom en mängd olika branscher, bland annat: kläder, dryck, möbler och tillverkningsindustrin. Om du är intresserad av att sälja någon annans produkter så är agentavtalet förknippat med mindre risk medan återförsäljaravtalet ger dig större möjligheter att påverka din egen verksamhet.

Vi hjälper med avtal för ÅF och agent!

Företag har ofta långvariga samarbeten med återförsäljare eller agenter för distributionen av sina produkter. Dessa samarbeten kan utformas på en mängd olika sätt och kräver kunskaper om hur olika distributionsformer fungerar.
Kontakta våra affärsjurister om du behöver hjälp och upplysningar när det gäller avtal för ÅF och agent.

Kunskapsbank

Frågor?

Du är välkommen att kontakta oss för ett kostnadsfritt inledande samtal.
Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Kungsbacka och Göteborg. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Kan vi hjälpa dig?