Kunskapsbank

Vad är skillnad mellan underhållsbidrag och underhållsstöd?

Föräldrar har ett ansvar för barnets försörjning och ska bidra utifrån vardera förälders förmåga. Barn som bor mest med den ena föräldern (boendeföräldern) har rätt till underhållsbidrag alternativt underhållsstöd från den andra föräldern (umgängesförälder).

Vad är då skillnaden mellan underhållsbidrag och underhållsstöd? Vilket är bäst för barnet?

Underhållsbidrag

Underhållsbidrag betalas av umgängesföräldern till boendeföräldern fram tills barnet fyllt 18 år. Efter att barnet har fyllt 18 år ska umgängesföräldern betala bidraget direkt till barnet, förutsatt att han eller hon studerar på heltid på gymnasie- eller grundskolenivå. Underhållsbidrag betalas som längst tills barnet fyller 21 år.

Vid bestämmande av underhållsbidrag utgår man från de faktiska kostnaderna som barnet har för exempelvis mat, fritidsaktiviteter, barnförsäkring och mobiltelefon. Om föräldrarnas ekonomi motiverar det kan barnet därutöver ha rätt till en högre levnadsstandard och den delen av underhållsbidraget utgörs av standardtillägg. Tillägget är till för att höja barnets allmänna standard för att barnets och föräldrarnas ekonomiska standard ska motsvara varandras.

Försäkringskassan erbjuder föräldrar hjälp att göra en beräkning av underhållsbidraget på deras hemsida. I Försäkringskassans beräkningsverktyg finns förifyllda belopp, som bygger på beräkningar från Konsumentverket. De förifyllda beloppen är bara exempel och kan ändras så att de stämmer med barnets faktiska kostnader. Föräldrarna fyller också i sina egna inkomster och vissa utgifter för en rättvis fördelning av barnets kostnader efter vardera förälders ekonomisk förmåga. Beräkningen avslutas med ett avtalsförslag till föräldrarna.

I en del fall har föräldrarna skilda uppfattningar om exempelvis vilka kostnadsposter som ska tas med vid beräkningen eller hur mycket en fritidsaktivitet får kosta. Om föräldrarna inte kan komma överens om ett underhållsbidrag eller om umgängesföräldern inte kan betala kan boendeföräldern ansöka om underhållsstöd från Försäkringskassan.

Underhållsstöd

Underhållsstöd betalas av Försäkringskassan till boendeföräldern fram tills barnet fyllt 18 år. Efter att barnet fyllt 18 år kan han eller hon ansöka om förlängt underhållsstöd som betalas direkt till barnet. Förlängt underhållsstöd kan beviljas till och med juni samma år som barnet fyller 20 år, förutsatt att han eller hon studerar på heltid på gymnasie- eller grundskolenivå. Umgängesföräldern får sedan betala hela eller delar av underhållsstödet till Försäkringskassan.

Underhållstöd är en schablonersättning som syftar till att täcka ett barns grundläggande behov efter barnets ålder. Underhållsstödet justeras inte efter ett visst barns särskilda behov eller att umgängesföräldern har en god ekonomi.

Kunskapsbank

Frågor?

Du är välkommen att kontakta oss för ett kostnadsfritt inledande samtal.
Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Kungsbacka och Göteborg. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Kan vi hjälpa dig?