Kunskapsbank

Vad gör du om ni inte kan komma överens om bodelningen?

Vid en skilsmässa eller separation finns det en betydande risk att makarna eller samborna (nedan parterna) har olika uppfattningar och att de är känslomässigt påverkade. Det är därför inte alltid möjligt för parterna att komma överens när det kommer till bodelningen.

Ibland är det endast en viss fråga som parterna inte kan komma överens om, såsom vilket värde bilen har eller vem av dem som ska få tillskiftas den gemensamt ägda fastigheten i bodelningen. I andra fall vägrar en av parterna att överhuvudtaget samarbeta för att kunna påbörja bodelningen och den andra parten står helt utan möjlighet att på egen hand tvinga fram en bodelning. Vad gör du då om ni inte kan komma överens om bodelningen?

Juridisk rådgivning

Om du redan har försökt komma överens med motparten men utan att lyckas kan du vända dig till en advokat eller erfaren jurist. Advokaten kommer sätta sig in i din situation och göra en planering tillsammans med dig. Det första steget är vanligtvis att advokaten kontaktar motparten. Om motparten fortsätt vägrar att samarbeta eller det finns frågor som ni inte kan komma överens om kan advokaten eller du själv ansöka om en bodelningsförrättare som gör bodelningen åt er.

Bodelningsförrättare

Ansökan kan göras gemensamt med motparten eller av bara en av er. Den som förordnas av tingsrätten är vanligtvis en advokat. När en bodelningsförrättare har förordnats kommer han eller hon först försöka få er att nå en samförståndslösning men om det inte är möjligt kommer bodelningsförrättaren att fatta ett tvångsbeslut. Om någon av er är missnöjda med beslutet kan ni överklaga beslutet till tingsrätten. Kostnaden för bodelningsförrättaren står ni för gemensamt.

Du är välkommen att kontakta oss för ett kostnadsfritt inledande samtal.

Kunskapsbank

Frågor?

Du är välkommen att kontakta oss för ett kostnadsfritt inledande samtal.
Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Kungsbacka och Göteborg. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Kan vi hjälpa dig?