Kunskapsbank

Vad händer om vi inte kan komma överens om att sälja bostaden?

Vid en skilsmässa eller separation kan det uppkomma diskussioner om den gemensamt ägda fastigheten eller bostadsrätten (nedan bostaden) skall säljas. Det kanske inte är möjligt för någon av makarna eller samborna att ensam ta över bostaden med tillhörande lån och samtidigt kompensera den andra maken eller sambon. Men vad händer om ni inte kan komma överens om att sälja bostaden i en sådan situation?

Bodelning makar

Om ni inte kan komma överens om vad som skall ske med bostaden, antingen på egen hand eller med hjälp av advokat, återstår det att ansöka om en bodelningsförrättare. Bodelningsförrättaren förordnas av tingsrätten och fungerar som en ensam domare. Om bodelningsförrättaren inte kan få er att nå en samförståndslösning kommer bodelningsförrättaren att fatta ett tvångsbeslut som kan innebära att ni tillskiftas bostaden med hälften vardera. Bodelningsförrättaren har inte behörighet att besluta att bostaden skall säljas utan du får, efter att bodelning har skett, ansöka hos tingsrätten om att bostaden skall säljas på offentlig auktion.

Sambor

Vid en separation mellan sambor ska ibland bodelning inte ske överhuvudtaget eller så omfattas bostaden inte av bodelningen. Antingen på grund av att samborna har ett samboavtal eller på grund av att ingen av samborna begärt bodelning inom ettårsfristen. En ansökan om att bostaden ska säljas på offentlig auktion kan då inges till tingsrätten utan föregående bodelning.

Om bodelning ska ske har samborna att söka komma överens om vad som ska ske med bostaden, antingen på egen hand eller med hjälp av advokat. Om det inte är möjligt återstår det att ansöka om en bodelningsförrättare (se under rubriken Bodelning makar). När bodelning har skett kan du gå vidare med att ansöka hos tingsrätten om att bostaden skall säljas på offentlig auktion.

Offentlig auktion

När egendom ägs gemensamt av två eller fler personer tillämpas samäganderättslagen. Enligt 6 § samäganderättslagen har den som samäger en fastighet eller bostadsrätt möjlighet att ansöka hos tingsrätten om att bostaden ska säljas på offentlig auktion, förutsatt att den andra ägaren inte kan visa att det finns synnerliga skäl för att så inte ska ske. Som huvudregel krävs det att bodelning har skett innan tingsrätten beslutar om att en bostad ska säljas på offentlig auktion (se undantag under rubriken Sambor). Du kan på så sätt framtvinga en försäljning av bostaden och kostnaden för försäljningen betalar ni båda för efter era ägarandelar i bostaden.

Du är välkommen att kontakta oss för ett kostnadsfritt inledande samtal.

Kunskapsbank

Frågor?

Du är välkommen att kontakta oss för ett kostnadsfritt inledande samtal.
Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Kungsbacka och Göteborg. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Kan vi hjälpa dig?