Kunskapsbank

Vem ska betala barnets resekostnader vid umgänge?

Om barnet bor med en av föräldrarna (boendeföräldern) och har umgänge med den andra föräldern (umgängesföräldern) uppkommer ibland diskussioner om vem som ska betala barnets resekostnader.

I vissa fall består resekostnaderna av en kortare resa med bil eller kollektivtrafik men i andra fall kan umgängesresorna bestå av längre och kostsamma resor med bil eller till och med flyg. Ska endast en av föräldrarna stå för resekostnaderna eller ska båda dela lika?

Umgängesföräldern har det primära ansvaret för barnets resekostnader i samband med umgänget. Boendeföräldern har dock också ett ansvar att vara med och betala för resekostnaderna och då efter vad som är skäligt. I allmänhet bör boendeföräldern endast vara med och betala för resekostnaderna om avståndet mellan föräldrarnas bostäder är relativt stort. I lagens förarbeten har det angetts att ett riktvärde kan vara att avståndet överstiger tio mil. Dock kan omständigheterna i det enskilda fallet medföra en annan bedömning, exempelvis om täta umgängesresor innebär en hög total kostnad.

På samma sätt som vid fördelningen av barnets övriga kostnader ska resekostnaderna fördelas efter vad som är skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga. Resekostnaderna kan fördelas proportionellt mellan föräldrarna efter kvotandelar som baseras på vardera förälderns överskott (inkomst efter skatt med avdrag för förbehållsbelopp för förälderns egen försörjning samt för underhåll till barn, make eller sambo). Resekostnaderna fördelas därefter proportionellt mellan föräldrarna efter överskottsbeloppens storlek Resekostnaderna kan också fördelas mellan föräldrarna genom att boendeföräldern betalar för vissa av barnets umgängesresor.

Föräldrarna kan själv komma överens om och träffa avtal om fördelningen av resekostnaderna. Tingsrätten kan också besluta om fördelningen av resekostnaderna om föräldrarna inte kan komma överens. Vanligtvis tas frågan om fördelningen av kostnaderna upp samtidigt som domstolen prövar frågan om barnets rätt till umgänge med umgängesföräldern. Fördelning av resekostnaderna kan vara av avgörande betydelse för barnets möjlighet att upprätthålla en god relation och kontakt med umgängesföräldern.

Det är tillrådligt att du först kontaktar en advokat eller erfaren jurist för rådgivning om vad som är bästa strategin i just din situation. Du är välkommen att kontakta oss för ett kostnadsfritt inledande samtal.

Kunskapsbank

Frågor?

Du är välkommen att kontakta oss för ett kostnadsfritt inledande samtal.
Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Kungsbacka och Göteborg. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Kan vi hjälpa dig?