Verksamhetsområden

Hem 9 Verksamhetsområden

Verksamhetsområden – Elison Wahlin Advokatbyrå

Vi erbjuder kvalificerad juridisk rådgivning till såväl företag som privatpersoner inom ett flertal olika verksamhetsområden.
Vi har kontor i Kungsbacka och Göteborg och är verksamma i hela Sverige.
Affärsjuridik

Ekonomisk familjerätt

Arbetsrätt

Fastighet- Entreprenadrätt

Arvsrätt

Obestånd och företagsavveckling

Brottmål

Tvistlösning

Kan vi hjälpa dig?

Nyheter

Nya lagar 2024

Nya lagar 2024

Här har vi samlat några viktiga lagändringar inom flera olika rättsområden som träder i kraft vid årsskiftet 2023 - 2024. Bostadsrätt...

läs mer

Elison Wahlin Advokatbyrå
Göteborg – Kungsbacka – Halmstad

Elison Wahlin Advokatbyrå KB är en byrå med svensk och internationell inriktning baserad i Göteborgsområdet. Vi biträder klienter i allt från större transaktioner och komplexa tvister till löpande rådgivning i den dagliga verksamheten. Vi arbetar inom ett flertal olika rättsområden såsom affärsjuridik, arbetsrätt, arvs- och familjerätt, brottmål, fastighets- och entreprenadrätt, obestånd och tvistlösning.

Förtroende utgör grunden för vår verksamhet. I mer än 20 år har vår målsättning alltid varit att tillvarata våra klienters intressen på bästa möjliga sätt och fördjupa vår egen kompetens. På detta sätt önskar vi upprätthålla klienternas förtroende.

Vi erbjuder hängivna och plikttrogna team med senior närvaro för varje uppdrag. Genom vår expertis förenad med gedigen erfarenhet eftersträvar vi nära och långsiktiga relationer med våra klienter. Teamen består av erfarna advokater och jurister med specialistkompetens inom respektive rättsområde.

Med kontor i Göteborg, Kungsbacka och Halmstad bistår vi klienter i hela Sverige och utomlands. Vi arbetar vid behov i nära samarbete med andra välkända advokatbyråer globalt.