Affärsjuridik

Start 9 Verksamhetsområden 9 Affärsjuridik

Affärsjuridik

I mer än 15 år har Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka biträtt klienter inom affärsjuridik. Detta har gett oss en gedigen erfarenhet. Vi biträder inom de flesta av affärsjuridikens områden och har spetskompetens inom bland annat överlåtelse av företag/kommersiella fastigheter (M&A), upprättande av olika avtal och tvistlösning.

Vi hanterar löpande en mängd affärsjuridiska uppdrag av olika slag. Begreppsmässigt omfattar affärsjuridik samtliga rättsområden som berör företagare eller företag. För det fall ett ärende kräver en viss kompetens vi saknar anlitar vi de främsta juristerna i landet i den delen.

Vi erbjuder förstklassig juridisk rådgivning i alla typer av M&A-affärer såsom auktionsprocesser, omstruktureringar och joint ventures. Vi biträder i samtliga faser av M&A-affärer. Det kan exempelvis gälla strukturfrågor, due diligence-granskning och avtalsförhandlingar.

Bolagsrätten spelar en grundläggande roll i våra klienters vardag, exempelvis etablering av dotterbolag, bolagsstämmor, kapitalskydd, minoritetsskydd och styrelseansvar.

Hög servicenivå är en självklarhet för våra jurister. Våra klienter lyfter ofta fram värdet av god projektledning i samband med M&A-affärer.

Vi hjälper våra klienter att känna 
trygghet i sitt ägande av företag

Kommersiella avtal

Kommersiella avtal är centrala i våra klienters verksamhet. Därför erbjuder vi spetskompetens och mångårig erfarenhet av avtalspraxis i ett brett spektrum av branscher.

Vår rådgivning omfattar alla typer av avtal, t.ex. leveransavtal, distributionsavtal, agentavtal, återförsäljaravtal, licensavtal, samarbetsavtal, aktieägaravtal, joint ventures, outsourcingavtal och sekretessavtal. Vidare biträder vi i samband med reklamationer, uppsägningar och omförhandlingar av avtal. Vi erbjuder även specialistkompetens i samband med tvistlösning.

Vår långa erfarenhet av kontraktsarbete gör att vi kan biträda med såväl avtalsskrivning som taktisk rådgivning i förhandlingarna. Förståelsen för de kommersiella förutsättningarna för avtalet är en självklarhet för våra jurister.

Tvistlösning

Elison Wahlin Advokatbyrå företräder klienter i alla typer av kommersiella tvister. Det kan handla om kommersiella avtal, företagsförvärv, bolagsrätt, entreprenadrätt och arbetsrätt.

Vi uppträder regelbundet som ombud i allmänna domstolar och förvaltningsdomstolar. De senaste åren har vi företrätt klienter vid tvister där tvistevärdet överstigit 160 miljoner kronor. Våra processadvokater har lång och bred erfarenhet också från andra områden än processrätten. Vår rådgivning innefattar inte enbart själva processen utan även vilka strategiska överväganden som bör göras innan en process inleds och förlikningsförhandlingar.

Behöver du hjälp med affärsjuridik?

Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka gör ditt affärsliv lite enklare. Vi erbjuder affärsjuridisk konsultation inom en rad områden.
Vi vill kunna hjälpa våra klienter att göra bättre affärer genom att bistå med både en juridisk och affärsmässig bedömning av bland annat transaktioner och avtal.

Vi som jobbar med affärsjuridik

Alexander Nuija

Alexander Nuija

Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Göteborg och Kungsbacka. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Kan vi hjälpa dig?