Affärsjuridik

Affärsjuridik

Att göra affärer handlar om att fatta rätt beslut i både stort och smått. Vi hjälper dig med allt från att bedöma affärsupplägg och granska avtal till att bistå vid juridiska tvister. Med en bred juridisk kompetens gör vi ditt affärsliv lite enklare. Vi vill kunna hjälpa våra klienter att göra bättre affärer genom att bistå med både en juridisk och affärsmässig bedömning av bland annat transaktioner och avtal.

Affärsjuridik är ett vitt begrepp som innefattar i stort sett alla slags juridiska frågor knutna till affärsverksamheter. I starten av en verksamhet kan våra klienter behöva hjälp med saker som bedömning av affärsupplägg och upprättande av avtal. I ett tidigt skede handlar det ofta om kompanjonavtal som reglerar aktieägarnas interna förhållanden, upprättande av bolagshandlingar, återförsäljaravtal, agentavtal eller andra typer av avtal som rör samarbeten.

Längre fram i företagets utveckling skiftar fokus ofta till köprättsliga frågor, ändring av befintliga samarbetsavtal, arbetsrättsliga bedömningar och uppkomna tvister. Tack vare vår erfarenhet kan vi hjälpa ditt företag från start och genom hela resan mot framgång.