Aktieägaravtal / Kompanjonavtal

Hem 9 Verksamhetsområden 9 Affärsjuridik 9 Aktieägaravtal

Vi hjälper dig känna trygghet i företagande och ägande

Aktieägaravtal / Kompanjonavtal i Göteborg, Kungsbacka och Halmstad

Uppstartstiden som ny företagare präglas ofta av entusiasm och förväntan. Om företaget startas av flera personer, som tillsammans ska vara delägare, är stämningen inledningsvis ofta god och delägarna övertygade om framgång. Trots känslan av att allt ”bara rullar på”, är det viktigt att delägarna tar sig tid att fundera kring frågor om hur företaget ska styras och ägas. Genom att reglera sådana frågor i ett aktieägaravtal kan delägarna undvika onödiga konflikter.

På Elison Wahlin Advokatbyrå, med kontor i Göteborg och Kungsbacka, har vi lång erfarenhet av att hjälpa klienter att upprätta aktieägaravtal. Tack vare vår erfarenhet och kompetens kan vi hjälpa ditt företag från uppstarten och genom hela resan mot framgång.

Vi hjälper våra klienter att känna 
trygghet i sitt ägande av företag

Varför behövs ett aktieägaravtal?

Ett gott samarbete mellan företagets (aktiebolagets) delägare idag är ingen garanti för att samarbetet kommer att fungera smärtfritt i framtiden. Samarbetet kan utsättas för påfrestningar på grund av en oväntad händelse, antingen i företaget eller i privatlivet. Det kan exempelvis handla om att en delägare vill sluta arbeta, vill sälja sina aktier, genomgår en skilsmässa, drabbas av en långvarig sjukdom eller avlider. Ett aktieägaravtal ger delägarna säkerhet i hur vissa frågor ska hanteras och utgör en sätt att undvika onödiga konflikter och potentiellt kostsamma tvister.

Det är viktigt att känna till att det inte finns någon lag som anger att delägarna måste upprätta ett aktieägaravtal. Det finns inte heller reglerat i lag hur ett aktieägaravtal ska utformas och vad det ska innehålla. Till skillnad från bolagsordningen är ett aktieägaravtal inte ett offentligt dokument. Det kan därför innehålla överenskommelser mellan delägarna i fler och känsligare frågor. Ett aktieägaravtal är exempelvis ofta av stor betydelse för en minoritetsägare, som genom avtalet kan få ett starkare minoritetsskydd än det som aktiebolagslagen ger.

Handels- och kommanditbolag bildas, till skillnad från aktiebolag, genom ett avtal mellan ägarna. Dessa bolagsformer finns reglerade i lag. Det är dock vanligt att lagstiftningen ersätts eller kompletteras med särskilda regler i avtalet mellan ägarna gällande samarbetets form, bedrivande och avslut.

När ett aktieägaravtal väl är upprättat, måste delägarna regelbundet se till att det är aktuellt. Avtalet behöver uppdateras allt eftersom bolagets verksamhet och delägarförhållanden ändras. Vi på Elison Wahlin Advokatbyrå hjälper dig som företagare genom hela resan.

Vad brukar man reglera i ett aktieägaravtal?

Ett aktieägaravtal (ofta kallat kompanjonavtal) reglerar, tillsammans med bolagsordningen och aktiebolagslagen, samarbetet mellan delägarna i ett aktiebolag. I ett aktieägaravtal kan delägarna reglera hur verksamheten ska bedrivas och vad som ska gälla i olika situationer. Nedan ges exempel på frågor som delägare ofta väljer att reglera i ett aktieägaravtal.

1. Beslutsfattande: Hur ska beslut fattas i bolaget? Är det tillräckligt med kvalificerad majoritet eller ska det råda total enighet till förmån för minoritetsägarna? Ett avtalsvillkor om beslutsfattande är viktigt för att undvika dödläge och hantera olika uppfattningar.
2. Styrelse: Vilka ska sitta i styrelsen? Hur ska styrelsen utses?
3. Det dagliga arbetet: Hur ska det dagliga arbetet skötas? För att undvika otydligheter är det fördelaktigt att föra in ett villkor som rör ansvarsområden, arbetsinsatser, löneuttag, semestrar med mera.
4. Finansiering: Vad gäller om bolaget går med förlust eller lider av likviditetsbrist? Ska det införas ett krav på delägarna att i sådana fall tillskjuta pengar till bolaget?
5. Ägande: Behöver en aktieägare vara anställd i bolaget? Vad gäller om en delägare vill sälja sina aktier? Ska övriga delägare ha rätt att köpa aktierna? Hur ska priset för aktierna i sådana fall beräknas?
6. Personliga förhållanden: Vad händer med en delägares aktier om han eller hon blir långvarigt sjukskriven eller avlider? Bör en delägare som är gift eller ska gifta sig låta aktierna vara giftorättsgods eller ska de göras till enskild egendom i äktenskapsförord?
7. Konkurrens och sekretess: Ska det finnas ett förbud mot att bedriva eller stödja verksamhet som konkurrerar med bolagets verksamhet? Ska samma sak gälla såväl under avtalstiden som efter det att avtalet upphört?

Behöver du hjälp med aktieägaravtal / kompanjonavtal?

Elison Wahlin Advokatbyrå, med kontor i Göteborg och Kungsbacka, gör ditt affärsliv enklare. Vi erbjuder affärsjuridisk konsultation inom en rad affärsjuridiska områden, exempelvis aktieägaravtal.

Genom att bistå med juridisk och affärsmässig bedömning av bland annat aktieägaravtal/kompanjonavtal hjälper vi våra klienter att känna trygghet i sitt ägande av företag.

Som klient hos oss kan du känna dig trygg i din roll som företagsägare!

Vi som jobbar med affärsjuridik

Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Göteborg och Kungsbacka. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Kan vi hjälpa dig?