Aktieägaravtal

Aktieägaravtal

I ett aktieägaravtal, ofta kallat kompanjonavtal, kan aktieägarna tillsammans med bolagsordningen reglera hur verksamheten ska bedrivas. Den här typen av handling reglerar också hur samarbetet kan avslutas, till exempel genom att aktieägare ”köps ut”. Det är viktigt att känna till att aktieägaravtal inte regleras i lag. Ett sådant avtal är ofta av stor betydelse för en minoritetsägare då han eller hon genom avtalet kan få ett starkare minoritetsskydd än vad aktiebolagslagen ger.

Vad gäller handels- och kommanditbolag så bildas dessa genom avtal mellan ägarna. Det finns en lagstiftning för detta, men det är vanligt att den ersätts eller kompletteras med särskilda regler i ägarnas avtal angående hur samarbete ska bedrivas och avslutas.