Återförsäljaravtal & Agentavtal

Start 9 Verksamhetsområden 9 Affärsjuridik 9 Återförsäljaravtal & Agentavtal

Vi hjälper dig känna trygghet i företagande och ägande

Återförsäljaravtal & Agentavtal i Göteborg, Kungsbacka och Halmstad

För dig som producent finns det olika sätt att nå ut med din vara på marknaden. Du kan till exempel använda dig av en agent eller återförsäljare. Oavsett vilken distributionsform du väljer, är det viktigt med väl genomtänkta avtal som reglerar samarbetet.
På Elison Wahlin Advokatbyrå, med kontor i Göteborg och Kungsbacka, har vi lång erfarenhet av att bistå klienter med retailavtal, återförsäljaravtal och agentavtal. Vi hjälper våra klienter att känna trygghet i sitt företagande.

Vi hjälper våra klienter att känna 
trygghet i sitt ägande av företag

Återförsäljare eller Agent – Vad passar för ditt företag?

Som producent är det viktigt att välja den distributionsform som passar just ditt företag.

En återförsäljare säljer huvudmannens produkter i sitt eget namn, medan en handelsagent verkar i huvudmannens namn och för huvudmannens räkning.

Såväl en återförsäljare som en handelsagent är fristående från huvudmannen. Det innebär att återförsäljaren och handelsagenten inte själva ingår avtal med motparten. Handelsagenten förmedlar endast kontakten mellan huvudmannen och motparten. Återförsäljaren köper vanligtvis in produkten i förväg av tillverkaren, förvarar den i ett lager och säljer vidare till slutkund.

Handelsagenten och återförsäljaren ersätts med en avtalad provision.

Utforma ett tydligt avtal för vald distributionsform!

Förhållandet mellan huvudman och återförsäljare är inte reglerat i lag. Det innebär att parterna inte har något lagstadgat skydd. Av den anledningen är det viktigt med ett tydligt skriftligt avtal som reglerar de villkor som ska gälla mellan parterna. Ett återförsäljaravtal (även kallat retailavtal) innehåller ofta villkor som reglerar köp, garantier och samarbetet mellan parterna. Det kan även innehålla villkor som anger när och hur köpevillkor får ändras samt samarbetet avslutas.

Till skillnad från förhållandet mellan återförsäljare och huvudman, regleras förhållandet mellan huvudman och handelsagent i lag. Lagstiftningen är dock dispositiv, vilket innebär att parterna får avtala om andra villkor än de som står i lagen. Det är därför vanligt att parterna upprättar ett agentavtal som komplement till lagstiftningen.

Oavsett vilken distributionsform du väljer för ditt företag, är det viktigt med ett avtal som reglerar villkoren för samarbetet för att undvika oväntade konsekvenser.

Behöver du hjälp med återförsäljaravtal eller agentavtal?

På Elison Wahlin Advokatbyrå har vi en bred juridisk kompetens och erbjuder konsultation för producenter, återförsäljare och agenter.

Vi kan även hjälpa till att upprätta agentavtal och återförsäljaravtal. Vi hjälper dig att känna trygghet i ditt företagande!

Vi som jobbar med affärsjuridik

Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Göteborg och Kungsbacka. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Kan vi hjälpa dig?