Återförsäljar- och agentavtal

Återförsäljar- och agentavtal

När någon vill sälja sin produkt med hjälp av någon annan behövs ett återförsäljaravtal eller agentavtal. En återförsäljare säljer helt enkelt någon annans produkter i sitt eget namn. En agent å andra sidan verkar i huvudmannens namn och för dennes räkning. Avtalen är därför till sin natur olika.

Ett återförsäljaravtal innehåller vanligtvis regler om allmänna köpevillkor, garantier, metoder för ändring av köpevillkor och liknande, men även ramverk för hur ett samarbete ska upplösas. Agentförhållande regleras i lag, men dessa lagar justeras eller kompletteras gärna med ett agentavtal.