Återförsäljaravtal & Agentavtal

Start 9 Verksamhetsområden 9 Affärsjuridik 9 Återförsäljaravtal & Agentavtal

Återförsäljaravtal & Agentavtal

Många gånger är återförsäljare eller en agent ett bra sätt för dig som producent att få ut dina produkter på marknaden. I andra änden finns företag som vill hitta bra produkter att sälja till sin målgrupp.
Oavsett vilken distributionsform som väljs behövs bra avtal som reglerar hur detta samarbete ska se ut. På Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka har vi lång erfarenhet av att hjälpa våra klienter med retail-, återförsäljaravtal och agentavtal.

Vi hjälper våra klienter att känna 
trygghet i sitt ägande av företag

Återförsäljare eller Agent – Vad passar för ditt företag?

En återförsäljare säljer helt enkelt någon annans produkter i sitt eget namn. En agent å andra sidan verkar i huvudmannens namn och för dennes räkning. Både återförsäljare och handelsagenter är fristående från huvudmannen.

Detta innebär tex att agenten inte själv ingår avtal utan förmedlar kontakten mellan köpare och säljare och ersätts med en avtalad provision. Återförsäljaren å andra sidan köper vanligtvis produkten i förväg av tillverkaren, håller ett lager och säljer den sen vidare till slutkund.

Utforma ett tydligt avtal för vald distributionsform!

Ett återförsäljaravtal / retailavtal innehåller vanligtvis regler om allmänna köpevillkor, garantier, metoder för ändring av köpevillkor och liknande, men även ramverk för hur ett samarbete ska upplösas.

Agentförhållande regleras i lag, men dessa lagar justeras eller kompletteras gärna med ett agentavtal. För återförsäljare saknas särskild lagstiftning och det finns därmed inte heller samma skyddsregler till fördel för återförsäljaren som det finns för agenten. Så var extra noga att få ett tydligt skriftligt avtal på plats som återförsäljare.

Behöver du hjälp med återförsäljaravtal eller agentavtal?

Med en bred juridisk kompetens gör vi på Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka ditt affärsliv lite enklare.
Vi erbjuder affärsjuridisk konsultation inom en rad områden tex för producenter och deras motpart återförsäljare eller agenter. Vi hjälper dig känna trygghet i ditt företagande!

Vi som jobbar med affärsjuridik

Alexander Nuija

Alexander Nuija

Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Göteborg och Kungsbacka. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Kan vi hjälpa dig?