Finansiering och säkerhet
Start 9 Verksamhetsområden 9 Affärsjuridik 9 Finansiering och säkerhet

Vi hjälper dig känna trygghet i företagande och ägande

Finansiering i Göteborg, Kungsbacka och Halmstad

Vi bistår dig i frågor om finansiering och säkerhet. Vi kan hjälpa till att upprätta bland annat låneavtal, avbetalningskontrakt, pantförskrivningar, säkerhetsöverlåtelser och borgensförbindelser.

På Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka har vi lång erfarenhet av att hjälpa våra klienter med finansiering och säkerhet. Tack vare vår erfarenhet kan vi hjälpa ditt företag från start och genom hela resan mot framgång.

Vi hjälper våra klienter att känna 
trygghet i sitt ägande av företag

Vilken finansiering är bäst för ditt företag?

När du väljer en viss typ av finansiering för ditt företag, oavsett om det gäller intern eller extern finansiering, bör du fundera över olika alternativ och vilka konsekvenser dessa får för ditt företag. Vanliga alternativ är lån/kredit, bidrag eller riskkapital.

Väljer du att ta in externt kapital kan det innebära att ditt eget inflytande i företaget och dess verksamhet blir mindre och lån ska ju som bekant betalas tillbaka. Dessutom ska lån betalas tillbaka.

Vad bör man sätta som ekonomisk säkerhet?

För att ett företag ska få låna pengar brukar långivare efterfråga någon form av säkerhet. Ofta godtas någon form av pantförskrivning, säkerhetsöverlåtelse eller borgensförbindelse.

Ett viktigt ställningstagande är om och i så fall till vilken utsträckning en personlig borgen behövs. Om så är fallet, är det ett viktigt förhandlingsmoment hos långivaren. För en lyckad förhandling krävs en väl förberedd affärsplan, trovärdiga prognoser och en realistisk budget. En långivare granskar dessutom det aktuella företagets betalningsbeteende, skatteskulder samt om du, som privatperson, har ett mönster av att betala fakturor för sent.

Behöver du hjälp med frågor rörande finansiering och säkerhet?

Elison Wahlin Advokatbyrå, med kontor i Göteborg och Kungsbacka, gör ditt affärsliv lite enklare. Vi hjälper till med bland annat låneavtal, avbetalningskontrakt, pantförskrivningar, säkerhetsöverlåtelser och borgensförbindelser. Vi bistår även inför eller vid förhandling rörande finansiering och säkerhet. Som exempel kan vi hjälpa till med förberedelserna inför möte med potentiella finansiärer.
Vi hjälper våra klienter att känna trygghet i sitt ägande av företag genom att bistå med en juridisk och affärsmässig bedömning av finansierings- och säkerhetslösningar.

Vi som jobbar med affärsjuridik

Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Göteborg och Kungsbacka. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Kan vi hjälpa dig?