Försäljning och förvärv

Försäljning och förvärv

Vi biträder ofta klienter i samband med förvärv och försäljning av aktier eller verksamheter. Sådana transaktioner vilar på ett flertal juridiska bedömningar som kräver rätt sakkunskap. Denna kunskap rymmer bland annat köprätt, arbetsrätt och immaterialrätt. Vid den här typen av transaktioner biträder vi klienten med så kallad due diligence – en metod för att samla in och analysera information om ett företag inför ett förvärv eller andra typer av strategiska förändringar.

Vi kan också hjälpa dig med förhandlingar mellan köpare och säljare eller med att upprätta och granska letter of intent (avsiktsförklaring mellan olika parter), överlåtelseavtal med mera.