Försäljning och förvärv
Hem 9 Verksamhetsområden 9 Affärsjuridik 9 Försäljning och förvärv

Vi hjälper dig känna trygghet i företagande och ägande

Försäljning / köp av företag i Göteborg, Kungsbacka och Halmstad

Vi biträder ofta klienter vid förvärv och försäljning av aktier, verksamheter och fastigheter.
På Elison Wahlin Advokatbyrå, med kontor i Göteborg och Kungsbacka, har vi lång erfarenhet av att hjälpa våra klienter med företagsöverlåtelser och överlåtelseavtal samt förhandlingar rörande försäljning och köp av aktier eller fastigheter.

Vi hjälper våra klienter att känna 
trygghet i sitt ägande av företag

Aktier eller inkråm?

Förvärv av bolag är en effektiv väg till tillväxt. Ett bolag förvärvas vanligen genom antingen köp av aktier i bolaget eller inkråmsöverlåtelse.

En aktieöverlåtelse sker i två steg. Först förhandlar köpare och säljare om villkoren för överlåtelsen och undertecknar ett avtal. Därefter överlämnas aktierna och hela eller delar av köpeskillingen betalas. I anslutning till det sista steget genomförs vanligen även ett bokslut (tillträdesbokslut) samt föreskrivs att ny styrelse och nya revisorer ska utses.

En inkråmsöverlåtelse innebär att köparen förvärvar bolagets rörelse. I rörelsen ingår såväl materiella som immateriella tillgångar, det vill säga allt från maskiner, utrustning, lager, personal, kundregister till know-how, patenträtter, varumärken och goodwill.

Vid köp av ett bolag är det lämpligt genomföra en ”due diligence” för att utreda viktiga juridiska aspekter i bolaget, exempelvis om tillgångsförhållandena verkligen är som bolaget uppger eller om bolaget har någon pågående tvist. Eftersom miss av viktiga detaljer riskerar att få kostsamma konsekvenser, väljer många att ta hjälp av en jurist i överlåtelseprocessen.

Kommersiella fastigheter – direktägda eller paketerade i bolag

I samband med fastighetsaffärer och traditionella M&A-affärer (som involverar fastigheter eller hyrda lokaler) uppkommer ofta fastighetsrättsliga frågor som, ur ett ekonomiskt perspektiv, är av stor betydelse för parterna. För att på bästa sätt lösa frågorna krävs juridisk expertis. Elison Wahlin Advokatbyrå hjälper regelbundet klienter med fastighetsrättsliga frågor.

Elison Wahlin Advokatbyrå har bred och gedigen erfarenhet inom fastighetsjuridik. Vi biträder klienter i samtliga faser av en fastighetstransaktion; från strukturfrågor, due diligance och letter of intent till förhandling rörande överlåtelseavtal, finansieringsavtal och pantavtal. Vi biträder även i andra fastighetsrättsliga och hyresrättsliga frågor samt agerar som ombud i tvister.

Tack vare branscherfarenhet och kunskap kan vi säkerställa hög kvalitet och affärsmässighet i vår fastighetsrättsliga rådgivning.

Behöver du hjälp med företagsförvärv eller företagsöverlåtelse?

Företagsförvärv och företagsöverlåtelser innefattar flertalet juridiska bedömningar inom exempelvis avtalsrätt, köprätt, arbetsrätt, hyresrätt, fastighetsrätt och tvistlösning. För bästa möjliga resultat krävs att bedömningarna görs med juridisk sakkunskap.
På Elison Wahlin Advokatbyrå, med kontor i Göteborg och Kungsbacka, finns en bred kompetens som gör ditt affärsliv enklare. Vi hjälper våra klienter att känna trygghet genom att bistå med en juridisk och affärsmässig bedömning vid förvärv eller överlåtelse av företag.

Vi som jobbar med affärsjuridik

Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Göteborg och Kungsbacka. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Kan vi hjälpa dig?