Rådgivning vid komplexa transaktioner

Komplexa transaktioner

För att kunna ta rätt beslut vid en komplex transaktion är det alltid bra att ha tillgång till kompetent juridisk rådgivning. Det kan handla om förvärv och försäljning av aktier eller verksamheter såväl som överlåtelser av kommersiella fastigheter. Vår praktiska erfarenhet av att jobba med många typer av klienter från små till stora företag och privatpersoner gör att vi har den kompetens som krävs för att analysera den här typen av transaktioner.

Det handlar ofta om att gå igenom en stor mängd information och om att fatta ett flertal beslut. Frågeställningar rör gärna vilka garantier som kan lämnas eller ska krävas beroende på om du säljer eller köper, vilka rättigheter till know-how som gäller eller vilka varumärken som ingår i transaktionen. Till detta kommer också ofta frågor rörande personal.

Vi samarbetar med finansiella rådgivare för att du ska kunna få heltäckande rådgivning i samband med den här typen av transaktioner. De kan till exempel bidra med en bedömning av de skatterättsliga följderna av en transaktion.