Komplexa transaktioner

Start 9 Verksamhetsområden 9 Affärsjuridik 9 Komplexa transaktioner

Komplexa transaktioner – Företag & Fastigheter

Vi biträder ofta våra klienter vid komplexa transaktioner tex förvärv och försäljning av aktier eller verksamheter såväl som överlåtelser av kommersiella fastigheter.

På Advokatbyrån Elison & Wahlin i Göteborg och Kungsbacka har vi lång erfarenhet av att hjälpa våra klienter med komplexa företagsöverlåtelser och förhandlingar kring försäljning och förvärv av aktier och fastigheter.

Komplexa transaktioner – Behovet att se och förstå helheten

Vår praktiska erfarenhet av att jobba med många typer av klienter från små till stora företag och privatpersoner gör att vi har den kompetens som krävs för att analysera den här typen av transaktioner.

Det handlar ofta om att gå igenom en stor mängd information och om att fatta ett flertal beslut. Frågeställningar rör ofta vilka garantier som kan lämnas eller ska krävas beroende på om du säljer eller köper, vilka rättigheter till know-how som gäller eller vilka varumärken som ingår i transaktionen. Till detta kommer också ofta frågor rörande personal.

Strategisk rådgivning med rätt kompetens

Vi kommer ofta in i ett tidigt stadium vilket gör att vi kan bygga upp en förståelse för klientens verksamhet för att tillsammans med klienten planera och identifiera de viktigaste kommersiella och juridiska förutsättningarna.

Här samarbetar vi ofta med andra finansiella rådgivare för att du ska kunna få heltäckande rådgivning i samband med den här typen av transaktioner. De kan till exempel bidra med en bedömning av de skatterättsliga följderna av en transaktion.

Behöver du hjälp med komplexa transaktioner?

Komplexa företagsöverlåtelser inbegriper vanligtvis ett flertal juridiska bedömningar som kräver omfattande kompetens, tex inom fastighetsrätt, konkurrensrätt, köprätt, arbetsrätt, tvistelösning och immaterialrätt. Med en bred juridisk kompetens gör vi på Advokatbyrån Elison & Wahlin i Göteborg och Kungsbacka ditt affärsliv lite enklare.

Vår målsättning är att skapa värde för våra kunder genom skräddarsydda finansiella lösningar. Vi hjälper dig känna trygghet i din roll som företagare!

Vi som jobbar med affärsjuridik och komplexa transaktioner

NICLAS ELISON

NICLAS ELISON

Advokat

Martin Wahlin

Martin Wahlin

Advokat

Otto Hansson Johansson

Otto Hansson Johansson

Biträdande jurist

Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Göteborg och Kungsbacka. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

May we help you?

Mer inom affärsjuridik

På Advokatbyrån Elison & Wahlin i Göteborg och Kungsbacka har vi flera jurister som är verksamma inom affärsjuridik.

Här har vi samlat länkar till olika ytor på sajten som berör detta verksamhetsområde. Klicka vidare och läs mer om våra tjänster och se nyheter och artiklar.

Nyheter

Betalning och ersättningsformer i kommersiella entreprenader

Det finns flera olika sätt att bestämma priset för en entreprenad. De vanligaste varianterna har fått bestämda namn och kring dessa råder relativ enighet inom branschen. Fast pris, med eller utan indexreglering Ett fast pris innebär att priset för de arbeten som...

Fel i entreprenad

En vanlig orsak till tvister i entreprenadförhållanden är att beställaren anser att det föreligger fel i entreprenaden. Fel enligt standardavtalen AB 04 och AB 06 föreligger dels när entreprenaden till någon del inte har utförts, dels när entreprenaden inte har...

Om entreprenad- och upphandlingsformer

Entreprenadavtal är en avtalstyp som avser uppförande eller ändring av byggnader och anläggningar. Entreprenadavtal kan reglera mer begränsade byggprojekt, till exempel en badrumsrenovering i en bostadslägenhet eller en tillbyggnad av en sommarstuga. Avtalen kan också...