Arbetsrätt

Arbetsrätt

Vi erbjuder er som är arbetsgivare eller arbetstagare hjälp när ni ska skriva anställningsavtal eller vid uppsägning och avsked. Vi biträder er arbetsgivare vid förhandlingar enligt MBL. I samband med företagsöverlåtelser är vi med och bedömer hur personalfrågor ska hanteras och hur det påverkar avtalet mellan köpare eller säljare. Vi utformar konkurrensklausuler i samband med företagsöverlåtelser eller i anställningsavtal så ni undviker att de förklaras som ogiltiga.


Vi som jobbar med arbetsrätt