Arbetsrätt

Start 9 Verksamhetsområden 9 Arbetsrätt

Arbetsrätt – Juridisk rådgivning för arbetsgivare och arbetstagare

På Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka har vi lång erfarenhet av att hjälpa våra klienter med arbetsrätt.

Trygghet i arbetsrättsliga frågor!

Vi erbjuder er som är arbetsgivare eller arbetstagare hjälp med arbetsrätt, t.ex. när ni ska skriva anställningsavtal eller vid uppsägning och avsked. Vi biträder er arbetsgivare vid förhandlingar enligt MBL.

I samband med företagsöverlåtelser är vi med och bedömer hur personalfrågor ska hanteras och hur det påverkar avtalet mellan köpare eller säljare. Vi utformar konkurrensklausuler i samband med företagsöverlåtelser eller i anställningsavtal så ni undviker att de förklaras som ogiltiga.

Behöver du hjälp att upprätta ett arbetsrätt?

Med en bred juridisk kompetens inom arbetsrätt gör vi på Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka ditt arbetsliv lite enklare.

Vi har klienter där vi ger juridisk rådgivning och hjälp både till dig som arbetsgivare i din roll och uppdrag där vi tillvaratar de rättigheter du som anställd har.

Vi som jobbar med arbetsrätt

Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Göteborg och Kungsbacka. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Kan vi hjälpa dig?