Anställningsavtal / VD-avtal

Start 9 Verksamhetsområden 9 Arbetsrätt 9 Anställningsavtal / VD-avtal

Arbetsrätt – Anställningsavtal / VD-avtal

På Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka har vi lång erfarenhet av att hjälpa våra klienter med arbetsrätt.

Varför behövs ett anpassat anställningsavtal för VD?

Anställningsavtal upprättas ofta genom att använda de mallar som redan finns hos arbetsgivaren.

När du ska anställa en medarbetare som ska ha en ledande befattning inom företaget rekommenderar vi dock att du skräddarsyr ett avtal. Ett sådant avtal omfattar reglering av lön, möjlighet till styrelseuppdrag, konkurrensklausuler, sekretess, avgångsvederlag med mera.

Behöver du hjälp med anställningsavtal / VD-avtal?

Med en bred juridisk kompetens inom arbetsrätt gör vi på Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka ditt arbetsliv lite enklare.

Vi vill hjälpa våra klienter att göra bättre affärer genom att bistå med både en juridisk och affärsmässig bedömning av bland annat anställningsavtal / VD-avtal. Vi hjälper dig känna trygghet i din roll som företagsledare!

Vi som jobbar med arbetsrätt – anställningsavtal

Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Göteborg och Kungsbacka. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Kan vi hjälpa dig?