Anställningsavtal / VD-avtal

Hem 9 Verksamhetsområden 9 Arbetsrätt 9 Anställningsavtal / VD-avtal

Juridisk rådgivning för arbetsgivare och arbetstagare

Anställningsavtal / VD-avtal i Göteborg, Kungsbacka och Halmstad

Anställningsavtal upprättas ofta genom att använda de mallar som redan finns hos arbetsgivaren. När du ska anställa en medarbetare som ska ha en ledande befattning inom företaget rekommenderar vi dock att du skräddarsyr ett avtal.
Vi på Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka har vi lång erfarenhet av att hjälpa våra klienter med Arbetsrätt. Vanliga områden är anställningsavtal och tillämpning av dessa.

Vi hjälper våra klienter att känna 
trygghet när det gäller arbetsrätt

Varför behövs ett anpassat anställningsavtal för VD?

Ett starkt skäl att man vanligtvis har skräddarsydda avtal för VD eller chef i företagsledande ställning är att dessa funktioner inte omfattas av lagen om anställningsskydd. Så ett VD-avtal reducerar risken för konflikter som potentiellt kan orsaka arbetsgivaren stora kostnader.

Normalt gäller inte heller kollektivavtal och en VD är undantagen reglerna i arbetstidslagen. Däremot gäller arbetsmiljölagen och semesterlagen också för en VD. Dessutom är det extra viktigt att en VD avtalar med sin arbetsgivare om till exempel ekonomiskt skydd vid uppsägning samt rätt till pension och försäkringar.

För en VD i ett aktiebolag framgår arbetsuppgifterna formellt av aktiebolagslagen. VD:n ska i huvudsak sköta den löpande förvaltningen av bolaget. Om andra arbetsuppgifter tillkommer, ska de regleras i anställningsavtalet.

Nyckelpersoner är avgörande för företagets framgång

VD:n är ofta en av de viktigaste medarbetarna på ett företag, varför ett väl genomarbetat VD-avtal är värdefullt, inte minst om VD:n överträder sina befogenheter.

Ofta vill bolaget att att en VD ska åläggas ett konkurrensförbud i anställningsavtalet. Sådana klausuler får dock inte vara alltför omfattande eller långtgående. Ett konkurrensförbud kan t.ex. innebära att VD:n under en viss tid efter att denne har lämnat företaget inte får ägna sig åt konkurrerande verksamhet.

VD-avtalet är också ett viktigt för att säkerställa att VD:n inte missbrukar den information som denne får om företagets verksamhet under anställningstiden. En sådan sekretessklausul ska säkerställa att inte information om arbetsgivarens verksamhet sprids efter det att anställningen har upphört.

Behöver du hjälp med anställningsavtal / VD-avtal?

Med en bred juridisk kompetens inom arbetsrätt gör vi på Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka ditt arbetsliv lite enklare.
Vi vill hjälpa våra klienter att göra bättre affärer genom att bistå med både en juridisk och affärsmässig bedömning av bland annat anställningsavtal och VD-avtal. Vi hjälper dig känna trygghet i din roll som företagsledare!

Vi som jobbar med arbetsrätt

Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Göteborg och Kungsbacka. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Kan vi hjälpa dig?

Kunskapsbank

Lär dig mer inom rättsområdet i olika artiklar.

Nyheter

Senaste nytt på advokatbyrån.

Läs mer inom arbetsrätt

På advokatbyrån har vi flera jurister som är verksamma inom arbetsrätt. Läs mer inom rättsområdet på dessa sidor.