Anställningsavtal / VD-avtal

Anställningsavtal/ VD-avtal

Anställningsavtal upprättas ofta genom att använda de mallar som redan finns hos arbetsgivaren. När du ska anställa en medarbetare som ska ha en ledande befattning inom företaget rekommenderar vi dock att du skräddarsyr ett avtal. Ett sådant avtal omfattar reglering av lön, möjlighet till styrelseuppdrag, konkurrensklausuler, sekretess, avgångsvederlag med mera.


Vi som jobbar med arbetsrätt