Arbetsrätt vid företagsöverlåtelser

Arbetsrätt vid företagsöverlåtelser

Vid överlåtelse av verksamhet uppkommer ofta frågor om hur man ska hantera de anställda som sysselsätts i verksamheten. Vid rörelseöverlåtelse finns det bl a regler om de anställds rätt att ”följa med” till den som köper rörelsen. De förändringar som en överlåtelse medför innebär i regel att arbetsgivarens ska genomföra MBL-förhandlingar om detta.


Vi som jobbar med arbetsrätt