Arbetsrätt vid företagsöverlåtelser

Start 9 Verksamhetsområden 9 Arbetsrätt 9 Arbetsrätt vid företagsöverlåtelser

Arbetsrätt vid företagsöverlåtelser

På Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka har vi lång erfarenhet av att hjälpa våra klienter med arbetsrätt.

Hur fungerar arbetsrätten vid företagsöverlåtelser?

Vid överlåtelse av verksamhet uppkommer ofta frågor om hur man ska hantera de anställda som sysselsätts i verksamheten.

Vid rörelseöverlåtelse finns det bl a regler om de anställds rätt att ”följa med” till den som köper rörelsen. De förändringar som en överlåtelse medför innebär i regel att arbetsgivarens ska genomföra MBL-förhandlingar om detta.

Har du frågor rörande arbetsrätt vid en företagsöverlåtelse

Vi ger vägledning i frågor om anställning vid företagsöverlåtelser och uppstår en tvist biträder vi våra klienter i samband med parternas förhandling.

Med en bred juridisk kompetens inom arbetsrätt vid företagsöverlåtelser gör vi på Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka ditt arbetsliv lite enklare. Vi hjälper dig känna trygghet i din roll som företagsledare!

Vi som jobbar med arbetsrätt

Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Göteborg och Kungsbacka. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Kan vi hjälpa dig?