Arbetsrätt – Konkurrensklausuler & sekretess

Start 9 Verksamhetsområden 9 Arbetsrätt 9 Konkurrensklausuler, sekretess m.m.

Arbetsrätt – Konkurrensklausuler & sekretess

På Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka har vi lång erfarenhet av att hjälpa våra klienter med arbetsrätt.

Begränsa risken för konkurrens från anställda

Möjligheten att förhindra en anställd att konkurrera med sin arbetsgivare efter anställningens upphörande är begränsad.

En arbetsgivare kan dock med väl formulerade avtalsvillkor uppnå visst skydd. Om den anställde har ägarintressen i arbetsgivaren ökar möjligheterna att genom avtal åstadkomma olika konkurrensbegränsningar.

Behöver du hjälp med konkurrensklausuler & sekretessavtal?

Med en bred juridisk kompetens inom arbetsrätt gör vi på Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka ditt arbetsliv lite enklare.

Vi vill kunna hjälpa våra klienter att göra bättre affärer genom att bistå med både en juridisk och affärsmässig bedömning av bland annat frågor som rör konkurrens, sekretess och hur avtal kan utformas för att få avsedd verkan.

Vi som jobbar med arbetsrätt

Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Göteborg och Kungsbacka. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Kan vi hjälpa dig?