Konkurrensklausuler, sekretess m.m.

Konkurrensklausuler, sekretess m.m.

Möjligheten att förhindra en anställd att konkurrera med sin arbetsgivare efter anställningens upphörande är begränsad. En arbetsgivare kan dock med väl formulerade avtalsvillkor uppnå visst skydd. Om den anställde har ägarintressen i arbetsgivaren ökar möjligheterna att genom avtal åstadkomma olika konkurrensbegränsningar.


Vi som jobbar med arbetsrätt