Arbetsrätt – Konkurrensklausuler & sekretess

Start 9 Verksamhetsområden 9 Arbetsrätt 9 Konkurrensklausuler, sekretess m.m.

Arbetsrätt – Konkurrensklausuler & sekretess

Möjligheten att förhindra en anställd att konkurrera med sin arbetsgivare efter anställningens upphörande är begränsad. En arbetsgivare kan dock med väl formulerade avtalsvillkor uppnå visst skydd.

På Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka har vi lång erfarenhet av att hjälpa våra klienter med Arbetsrätt och frågeställningar inom konkurrens och sekretess.

Begränsa risken för konkurrens från anställda

Möjligheten att förhindra en anställd att konkurrera med företagets verksamhet efter anställningens upphörande är begränsad. Dock gällerunder pågående anställning ett krav på arbetstagarens lojalitet gentemot arbetsgivaren fullt ut. Detta innebär bland annat att den anställda aktivt ska verkar till nytta för sin arbetsgivare.

För att en konkurrensklausul ska vara giltig måste den anses skälig vid en helhetsbedömning enligt 38 § avtalslagen. Den rättsliga utgångspunkten är att det är svårt att hindra tidigare anställda att efter sin anställning jobba i sitt yrke. Om uppenbara företagshemligheter utnyttjas eller röjs av den tidigare anställde kan situationen dock vara en annan.

Om den anställde har ägarintressen i arbetsgivaren ökar möjligheterna att genom avtal åstadkomma olika konkurrensbegränsningar.

Skydda företagshemligheter och kunduppgifter med krav om sekretess

För att lyckas i företagandet är det ofta avgörande att skydda företagskritisk information och verksamheten mot otillbörlig konkurrens.
Lagen om företagshemligheter gäller för sådan information som åsyftar sådant som inte är känt, som företaget ansträngt sig för att hålla hemligt och där spridning av informationen är till skada för företaget. Erfarenheter och färdigheter som en arbetstagare har fått vid normal yrkesutövning utgör inte en företagshemlighet.

Det är viktigt att det tydligt framgår av avtal, vanligtvis anställningsavtalet, vad som gäller beträffande företagshemligheter. Detta gäller såväl vilken information som avses som vilka konsekvenser det kan få om informationen röjs. Utgångspunkten bör givetvis vara att inte i onödan sprida känslig information till personer som inte behöver den för sina arbetsuppgifter.

Behöver du hjälp med konkurrensklausuler & sekretessavtal?

Med en bred juridisk kompetens inom arbetsrätt gör vi på Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka ditt arbetsliv lite enklare.

Vi vill kunna hjälpa våra klienter att göra bättre affärer genom att bistå med både en juridisk och affärsmässig bedömning av bland annat frågor som rör konkurrens, sekretess och hur avtal kan utformas för att få avsedd verkan.

Vi som jobbar med arbetsrätt

Marcus Norlin

Marcus Norlin

Biträdande jurist

Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Göteborg och Kungsbacka. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Kan vi hjälpa dig?