Uppsägning och avsked

Uppsägning och avsked

Det som skapar flest tvister inom arbetsrätten är uppsägningar eller avskedanden. För att säga upp en arbetstagare måste det bland annat föreligga saklig grund för detta och det finns vissa formkrav som måste tas hänsyn till. Om personal ska sägas upp kan det finnas god anledning att söka juridisk rådgivning om hur detta ska gå till. Uppstår en tvist biträder vi våra klienter i samband med parternas förhandling – både i och utanför domstol.


Vi som jobbar med arbetsrätt