Arvsrätt

Arvsrätt

När någon avlider är det mycket att tänka på och mycket som behöver tas omhand. I stunder av sorg kan det vara värdefullt att ta hjälp av en kunnig och erfaren person som kan ge råd och hjälpa till med det praktiska kring juridiken. Det är även viktigt att tänka på att man i förväg kan påverka hur arvet fördelas genom att upprätta ett testamente.