Arvsrätt

Arvsrätt

När någon avlider är det mycket att tänka på och mycket som behöver tas omhand. Det är även viktigt att tänka på att man i förväg kan påverka hur arvet fördelas genom att upprätta ett testamente. På Elison Wahlin Advokatbyrå  i Göteborg och Kungsbacka har vi lång erfarenhet av att hjälpa våra klienter med arvsrättsliga frågor.

Vad är arvsrätt?

Den legala arvsordningen återfinns i Ärvdabalken och reglerar vem som har rätt till arv efter en avliden. Den kan fördelas med testamente, enligt den avlidnes vilja, men regleras också i lag genom arvsordningen tex för makar, barn och bröstarvingar enligt Ärvdabalken.

Vem ärver vem?

I Sverige skyddar arvsrätten släktingarna till den som dör. Beroende på släktskap har man olika rätt till del av arvet. Man kan testamentera bort sina tillgångar men barnen har alltid rätt till sin laglott och maka/make har rätt till sitt giftorättsgods.

Behöver du hjälp med frågor som rör arvsrätt?

I stunder av sorg kan det vara värdefullt att få hjälp av en kunnig och erfaren jurist som kan ge råd och hjälpa till i praktiska frågor. Med en bred juridisk kompetens inom arvsrätt hjälper vi på Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka dig i känsliga skeden i livet.

Vi som jobbar med arvsrätt

Otto Hansson Johansson

Otto Hansson Johansson

Biträdande jurist

Marcus Norlin

Marcus Norlin

Biträdande jurist

Alexander Nuija

Alexander Nuija

Biträdande jurist

Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Göteborg och Kungsbacka. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Kan vi hjälpa dig?