Allmänt om arv

Hem 9 Verksamhetsområden 9 Arvsrätt 9 Allmänt om arv

Hjälp i känsliga skeden i livet

Arvsrätt i Göteborg, Kungsbacka och Halmstad

Arvsrätten är det område som reglerar vad som händer med en persons tillgångar när denne avlider.
På Elison Wahlin Advokatbyrå i Göteborg och Kungsbacka har vi lång erfarenhet av att hjälpa våra klienter med arvsrättsliga frågor.

Vi har lång erfarenhet att hjälpa våra klienter med arvsrättsliga frågor

Hur fungerar arvsrätten?

Det finns dels regler om vem som enligt lag ska ärva den avlidne och dels om hur man på förhand reglerar hur arvet ska fördelas. Det gör man genom att upprätta ett testamente. Dessutom finns det regler om att en boutredning ska göras vid ett dödsfall. Det gör man för att få klarhet i vilka tillgångar och skulder den avlidne hade vid sin bortgång.

När en person avlider utgör den avlidnes tillgångar det så kallade dödsboet. Ett dödsbo är en juridisk person som består av den avlidnes tillgångar och skulder. Delägare i dödsboet är den avlidnes efterlevande och eventuella testamentstagare.

Det är viktigt att känna till att sambor inte ärver varandra. Därför är det särskilt viktigt att tänka på att upprätta ett testamente om man vill att sambon ska ta del i arvet.

boutredning & Arvskifte

Under boutredningen förvaltas dödsboet av dödsbodelägarna, om inte en boutredningsman utsetts eller den avlidne i testamentet utsett en testamentsexekutor. Det ska även upprättas en bouppteckning vilket är en sammanställning över den avlidnes tillgångar och skulder. Därefter skiftas arvet, vilket innebär att arvingarna får sin andel av arvet.

Om dödsbodelägarna inte kommer överens kan en skiftesman utses. Skiftesmannens uppgift att försöka att få dödsbodelägarna att enas. Om det inte är möjligt att uppnå enighet, fattar skiftesmannen ett beslut om hur arvet ska fördelas genom ett tvångsskifte. Beslutet kan överklagas i allmän domstol.

Behöver du hjälp med frågor som rör arv?

I stunder av sorg kan det vara värdefullt att få hjälp av en kunnig och erfaren jurist som kan ge råd och hjälpa till i praktiska frågor.
Med en bred juridisk kompetens inom arvsrätt hjälper vi på Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka dig i känsliga skeden i livet.

Vi som jobbar med arvsrätt

Line Skaugrud Landevik

Line Skaugrud Landevik

Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Göteborg och Kungsbacka. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Kan vi hjälpa dig?

Kunskapsbank

Lär dig mer inom rättsområdet i olika artiklar.

Nyheter

Senaste nytt på advokatbyrån.

Läs mer inom arvsrätt

På advokatbyrån har vi flera jurister som är verksamma inom arvsrätt. Läs mer inom rättsområdet på dessa sidor.