Arvskifte

Arvskifte

Fördelningen av en avliden persons tillgångar kallas för arvskifte. Innan arvet skiftas måste bouppteckningen vara gjord. Därefter bestäms vem som ska få vad och om någon ska lösas ut eller liknande. Du som dödsbodelägare är inte personligt ansvarig för den dödes skulder. Detta innebär att de skulder som inte kan betalas i dödsboet oftast skrivs av. Om arvingarna inte kan komma överens finns det olika sätt att lösa konflikterna. Vi har många års erfarenhet av uppdrag som boutredningsman, bouppteckningsförrättare och skiftesman. Vår juridiska kunskap blir din trygghet som efterlevande.