Arvskifte

Hjälp i känsliga skeden i livet

Arvskifte i Göteborg, Kungsbacka och Halmstad

Fördelningen av en avliden persons tillgångar kallas för arvskifte.
På Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka har vi lång erfarenhet av att hjälpa våra klienter med arvsrätt och arvskiften.

Vi har lång erfarenhet att hjälpa våra klienter med arvsrättsliga frågor

Vad krävs innan man är redo att skifta ut arvet till arvtagarna?

Innan arvet skiftas måste bouppteckningen vara gjord. Därefter bestäms vem som ska få vad och om någon ska lösas ut eller liknande. Du som dödsbodelägare är inte personligt ansvarig för den dödes skulder. Detta innebär att de skulder som inte kan betalas i dödsboet oftast skrivs av.

När behöver man hjälp med arvskifte?

Om det är frågan om ett komplext dödsbo med omfattande tillgångar eller om arvingarna inte kan komma överens finns det olika sätt för att komma framåt i processen och lösa eventuella konflikter. Vi har många års erfarenhet av uppdrag som boutredningsman, bouppteckningsförrättare och skiftesman. Vår juridiska kunskap blir din trygghet som efterlevande.

Behöver du hjälp med frågor som rör arvskiften?

Vår juridiska kunskap blir din trygghet som efterlevande. Vi kan också reda ut begreppen åt dig när det gäller den ibland komplexa juridiken kring ett dödsfall.
Med en bred juridisk kompetens inom arvsrätt och arvsskiften hjälper vi på Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka dig i känsliga skeden i livet.

Vi som jobbar med arvsrätt

Line Skaugrud Landevik

Line Skaugrud Landevik

Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Göteborg och Kungsbacka. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Kan vi hjälpa dig?

Kunskapsbank

Lär dig mer inom rättsområdet i olika artiklar.

Nyheter

Senaste nytt på advokatbyrån.

Läs mer inom arvsrätt

På advokatbyrån har vi flera jurister som är verksamma inom arvsrätt. Läs mer inom rättsområdet på dessa sidor.