Bouppteckning

Bouppteckning

När en person avlider måste det enligt lag göras en bouppteckning (förutom i mindre dödsbon där det inte finns fast egendom eller tomt). Denna handling ligger till grund för arvskiftet. Bouppteckningen är en förteckning över dödsboets alla tillgångar och skulder till aktuellt marknadsvärde. Den behövs för att bland annat utreda vem eller vilka som är dödsbodelägare och ska ha del i boet efter den avlidne.

Förteckningen visar också:

  • Borgenärer med intressen att bevaka
  • Efterarvingar med del i framtida arv
  • Testamentstagare

Bouppteckningen registreras hos Skatteverket och fungerar sedan som en legitimationshandling som visar vem som har rätt att företräda boet. För att undvika tvister mellan dödsbodelägarna rekommenderar vi att ni vänder er till en jurist. Juristen kan hjälpa er att framställa en korrekt värdering av tillgångarna och hjälpa er genomföra de praktiska åtgärderna som måste vidtas för att avveckla dödsboet.