Bouppteckning

Hem 9 Verksamhetsområden 9 Arvsrätt 9 Bouppteckning

Hjälp i känsliga skeden i livet

Bouppteckning i Göteborg, Kungsbacka och Halmstad

När en person avlider görs en bouppteckning för att få klarhet i vilka tillgångar och skulder den avlidne hade vid sin bortgång.
På Elison Wahlin Advokatbyrå i Göteborg och Kungsbacka har vi lång erfarenhet av att hjälpa våra klienter med arvsrättsliga frågor.

Vi har lång erfarenhet att hjälpa våra klienter med arvsrättsliga frågor

Vad är en bouppteckning?

När en person avlider måste det enligt lag göras en bouppteckning (förutom i mindre dödsbon där det inte finns fast egendom eller tomt). Bouppteckningen är en förteckning över den avlidnes tillgångar och skulder till aktuellt marknadsvärde. Den behövs för att bland annat utreda vem eller vilka som är dödsbodelägare och ska ha del i boet efter den avlidne. Bouppteckningen ligger även till grund för det senare arvskiftet.

Förteckningen visar också:
• Borgenärer med intressen att bevaka
• Efterarvingar med del i framtida arv
• Testamentstagare

Vad händer efter att en bouppteckning utförts?

Bouppteckningen ska ges in till Skatteverket inom fyra månader efter dödsfallet. Den registrerade bouppteckningen fungerar sedan som en legitimationshandling som visar vem som har rätt att företräda boet.

För att undvika tvister mellan dödsbodelägarna rekommenderar vi att ni vänder er till en jurist. Juristen kan hjälpa er att framställa en korrekt värdering av tillgångarna och bistå med att genomföra de praktiska åtgärder som måste vidtas för att avveckla dödsboet.

Behöver du hjälp med frågor som rör arv och bouppteckning?

I stunder av sorg kan det vara värdefullt att ta hjälp av en kunnig och erfaren jurist som kan ge råd och hjälpa till med praktiska saker.
Med en bred juridisk kompetens inom arvsrätt hjälper vi på Elison Wahlin Advokatbyrå dig i känsliga skeden i livet.

Vi som jobbar med arvsrätt

Line Skaugrud Landevik

Line Skaugrud Landevik

Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Göteborg och Kungsbacka. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Kan vi hjälpa dig?

Kunskapsbank

Lär dig mer inom rättsområdet i olika artiklar.

Nyheter

Senaste nytt på advokatbyrån.

Läs mer inom arvsrätt

På advokatbyrån har vi flera jurister som är verksamma inom arvsrätt. Läs mer inom rättsområdet på dessa sidor.