Boutredningsman

Start 9 Verksamhetsområden 9 Arvsrätt 9 Boutredningsman

Hjälp i känsliga skeden i livet

Boutredningsman i Göteborg, Kungsbacka och Halmstad

När en person avlider förvaltas den avlidnes tillgångar, dödsboet, normalt av dödsbodelägarna gemensamt. Det innebär att dödsbodelägarna måste vara överens om de beslut som fattas för dödsboets räkning. Om det är ett komplext dödsbo eller om man har svårt att komma överens kan någon av dödsbodelägarna ansöka hos tingsrätten om en boutredningsman. Ladda ned ansökan här.

På Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka har vi lång erfarenhet av att hjälpa våra klienter med arvsrätt och vi åtar oss regelbundet uppdrag som boutredningsman.

Vi har lång erfarenhet att hjälpa våra klienter med arvsrättsliga frågor

Vad innefattas i en boutredning?

En boutredning inleds vanligen med en bouppteckning och avslutas med ett arvskifte. Under tiden fram till arvsskiftet ska dödsboet förvaltas, utredas och avvecklas.

Det innebär bland annat att man behöver utreda vilka tillgångar och skulder dödsboet har. Därefter behöver man förvalta tillgångarna och se till att dödsboets skulder betalas. Många gånger kan även dödsboets avtal behöva sägas upp.

Vad gör en boutredningsman?

En boutredningsman företräder dödsboet och ansvarar för att göra en boutredning vilket bland annat innefattar att utreda och förvalta kvarlåtenskapen och betala skulder. Ofta kan boutredningsmannen självständigt fatta beslut för dödsboets räkning, men vid försäljning av fastighet krävs normalt skriftligt samtycke från delägarna. För samtliga åtgärder av större betydelse ska boutredningsmannen dock samråda med dödsbodelägarna.

En boutredningsman kan även besluta om arvskifte för det fall att dödsbodelägarna inte kommer överens om hur arvet ska fördelas.

Du ansöker om boutredningsman hos tingsrätten. Utöver en ansökningsavgift som tas ut av tingsrätten får boutredningsmannen ersättning för sitt arbete ur dödsboets tillgångar.

Behöver du hjälp med frågor som rör arv och boutredningsman?

Vi har många års erfarenhet av boutredningar och uppdrag som boutredningsman.
Med en bred juridisk kompetens inom arvsrätt hjälper vi på Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka dig i känsliga skeden i livet.

Vi som jobbar med arvsrätt

Line Skaugrud Landevik

Line Skaugrud Landevik

Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Göteborg och Kungsbacka. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Kan vi hjälpa dig?

Kunskapsbank

Lär dig mer inom rättsområdet i olika artiklar.

Nyheter

Senaste nytt på advokatbyrån.

Läs mer inom arvsrätt

På advokatbyrån har vi flera jurister som är verksamma inom arvsrätt. Läs mer inom rättsområdet på dessa sidor.