Boutredningsman

Boutredningsman

När en person avlider förvaltas den avlidnes tillgångar, dödsboet, normalt av dödsbodelägarna gemensamt. Det ställer stora krav på att de inblandade kan komma överens och vara eniga i de beslut som behöver fattas. Om det inte fungerar, antingen beroende på att parterna inte lyckas komma överens eller på grund av att det helt enkelt är för svårt och omfattande, kan en boutredningsman utses av tingsrätten. Bland annat får en ansökan om boutredningsman göras av vem som helst av dödsbodelägarna.

Du ansöker om boutredningsman hos tingsrätten. Utöver en ansökningsavgift som tas ut av tingsrätten får boutredningsmannen ersättning för sitt arbete ur dödsboet. Vi har många års erfarenhet av uppdrag som boutredningsman.