Testamente

Hjälp i känsliga skeden i livet

Testamente i Göteborg, Kungsbacka och Halmstad

Med ett testamente kan du ändra den legala arvsordningen och själv bestämma vem som ska få dina tillgångar när du går bort.

På Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka har vi lång erfarenhet av att hjälpa våra klienter med arvsrätt och frågeställningar som rör testamenten och arvskiften.

Vi har lång erfarenhet att hjälpa våra klienter med arvsrättsliga frågor

Hur kan man styra arvsordningen med ett testamente?

Tänk på att bröstarvingar alltid har rätt till sin laglott och att maka/make har rätt till sitt giftorättsgods. Genom att skriva ett testamente kan du som förälder bestämma att det som ditt barn ärver ska vara hans eller hennes enskilda egendom. Då kommer egendomen inte att ingå i en bodelning vid en eventuell framtida skilsmässa.

Vid nya familjekonstellationer kan det vara bra att ordna det för sina arvingar för att undvika eventuella konflikter i ett senare skede. Makar med endast särkullbarn ärver inte varandra och måste därför upprätta testamente om de vill erhålla arv efter varandra.

Hur ska ett testamente utformas?

Det är av yttersta vikt att ett testamente formuleras på rätt sätt. Det finns vissa formkrav som måste beaktas för att testamentet ska anses giltigt men även formuleringar är genomgående viktigt för att utfallet av testamentet ska bli så som du önskar.

Ta kontakt med oss för att försäkra dig om att ditt testamente är korrekt utformat och kommer få avsedd mening.

Behöver du hjälp med frågor som rör arv och testamente?

En familj kan se ut på många olika sätt och det kan vara svårt att veta hur din ekonomi påverkas vid dödsfall. Vi reder ut hur det fungerar och vad du kan göra för att ordna så det blir rättvist i din familj.
Med en bred juridisk kompetens inom arvsrätt och utformning av testamenten hjälper vi på Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka dig i känsliga skeden i livet.

Vi som jobbar med arvsrätt

Otto Hansson Johansson

Otto Hansson Johansson

Alexander Nuija

Alexander Nuija

Line Skaugrud Landevik

Line Skaugrud Landevik

Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Göteborg och Kungsbacka. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Kan vi hjälpa dig?

Kunskapsbank

Lär dig mer inom rättsområdet i olika artiklar.

Nyheter

Senaste nytt på advokatbyrån.

Läs mer inom arvsrätt

På advokatbyrån har vi flera jurister som är verksamma inom arvsrätt. Läs mer inom rättsområdet på dessa sidor.