Testamentsexekutor

Testamentsexekutor

I testamentet kan utses en testamentsexekutor som har till uppgift att utreda dödsboet och förvalta tillgångarna istället för dödsbodelägarna. Testamentsexekutorns uppdrag kan även på olika sätt preciseras i testamentet.

En testamentsexekutor är normalt sett också skiftesman om dödsbodelägarna inte kan komma överens vid arvsskiftet. Det innebär att denne försöker få parterna att komma överens och annars fattar beslut om hur arvet ska fördelas. Vi har många års erfarenhet av uppdrag som testamentsexekutor. Genom testamentet kan du välja att förordna någon av oss som testamentsexekutor.