Testamentsexekutor

Hem 9 Verksamhetsområden 9 Arvsrätt 9 Testamentsexekutor

Hjälp i känsliga skeden i livet

Testamentsexekutor i Göteborg, Kungsbacka och Halmstad

En testamentsexekutor är någon, vanligtvis en advokat, som genom ett testamente utsetts att utreda och förvalta dödsboet när testatorn avlidit. Testamentsexekutorn verkställer också det som står i testamentet. Fördelar med att utse en testamentsexekutor är att det underlättar för de efterlevande i en svår tid och att hantering och fördelning av kvarlåtenskap ofta går snabbare.
På Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka har vi lång erfarenhet av att hjälpa våra klienter med arvsrätt och är vana vid uppdraget som testamentsexekutor.

Vi har lång erfarenhet att hjälpa våra klienter med arvsrättsliga frågor

Bör en testamentsexekutor utses i testamentet?

I ditt testamente kan du välja att förordna en testamentsexekutor. Det går även att på olika sätt precisera och avgränsa testamentsexekutorsuppdraget i testamentet.

Man behöver inte utse någon testamentsexekutor i sitt testamente. Om man väljer att göra det ökar dock sannolikheten att testamentet faktiskt efterlevs och verkställs på det sätt man avsett.

I första hand försöker en testamentsexekutor att få dödsbodelägarna att komma överens. Om det inte går beslutar testamentsexekutorn med ledning av testamentet och gällande lagstiftning hur arvet ska fördelas.

Testamentsexekutorn utför bouppteckning och arvskifte

En testamentsexekutor ska att till att en bouppteckningsförrättning hålls och att en bouppteckning upprättas. Testamentsexekutorn ska även se till att eventuella legat ges ut och att dödsboets skulder betalas. När det skett förrättas ett arvskifte i enlighet med testamentet.

En testamentsexekutor vidtar alla erforderliga åtgärder för dödsboet utredning vilket innebär att denne normalt inte behöver inhämta godkännande från dödsbodelägare innan ett beslut tas. Testamentsexekutorn ska ändå informera dödsbodelägarna och inhämta deras uppfattning i frågor som är av stor betydelse för dödsboet.

Behöver du hjälp med frågor som rör arv och testamentsexekutor?

Vi har många års erfarenhet av uppdrag som testamentsexekutor. Genom testamentet kan du välja att förordna någon av oss som testamentsexekutor.
Med en bred juridisk kompetens inom arvsrätt hjälper vi på Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka dig i känsliga skeden i livet.

Vi som jobbar med arvsrätt

Line Skaugrud Landevik

Line Skaugrud Landevik

Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Göteborg och Kungsbacka. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Kan vi hjälpa dig?

Kunskapsbank

Lär dig mer inom rättsområdet i olika artiklar.

Nyheter

Senaste nytt på advokatbyrån.

Läs mer inom arvsrätt

På advokatbyrån har vi flera jurister som är verksamma inom arvsrätt. Läs mer inom rättsområdet på dessa sidor.