Brottmål

Hem 9 Verksamhetsområden 9 Brottmål

Lång erfarenhet att hjälpa klienter i samband med brottmål

Brottmål i Göteborg, Kungsbacka och Halmstad

Vi åtar oss uppdrag både som offentlig försvarare och som målsägandebiträde.
På Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka har vi stor erfarenhet av brottmål.

Vi har lång erfarenhet att hjälpa klienter i samband med brottmål

Offentlig försvarare eller målsägarbiträde i brottmål

Vi åtar oss uppdrag både som offentlig försvarare och som målsägandebiträde. Som offentlig försvarare företräder vi personer som är misstänkta eller åtalade för brott. Rollen som målsägandebiträde innebär att vi representerar personer som blivit utsatta för brott.

Värdering av bevismaterial

Vid behov samarbetar vi också med annan expertis, främst inom medicin och teknik. Ofta handlar det om att värdera och tolka kriminaltekniska platsundersökningar och tillhörande laborativa analyser.

Individen i centrum

Det är viktigt för oss att alltid kunna bemöta klienten på ett personligt sätt och stötta i juridiska frågor oavsett om personen är brottsutsatt eller misstänkt för att ha begått en brottslig handling. Vi tror starkt på att alla förtjänar ett personligt och respektfullt bemötande.

Genom att vara aktiva redan under utredningsstadiet kan vi tidigt ge råd och påbörja de åtgärder som krävs för att bevaka klientens rätt. Det är mycket viktigt att hans eller hennes uppfattning kommer fram på ett korrekt sätt och dokumenteras rätt.

Har du frågor om brottmål?

Vi har en lång erfarenhet av brottmål och företräder både personer som är misstänkta för att ha begått en brottslig handling och brottsutsatta. Oavsett vilken situation du är i sätter vi dig i centrum med fokus att förstå din situation och bemöta dig med respekt.
Med en bred juridisk kompetens inom brottmål hjälper vi dig på Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka dig som blivit involverad i ett brottmål.

Vi som jobbar med brottmål

Marcus Norlin

Marcus Norlin

Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Göteborg och Kungsbacka. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Kan vi hjälpa dig?

Kunskapsbank

Lär dig mer inom rättsområdet i olika artiklar.

Nyheter

Senaste nytt på advokatbyrån.

Läs mer inom brottmål

På advokatbyrån har vi flera jurister som är verksamma inom arvsrätt. Läs mer inom rättsområdet på dessa sidor.