Brottmål

Brottmål

Vi har en stor erfarenhet av brottmål. Vi åtar oss uppdrag både som offentlig försvarare och som målsägandebiträde. Som offentlig försvarare företräder vi personer som är misstänkta eller åtalade för brott. Rollen som målsägarbiträde innebär att vi representerar personer som blivit utsatta för brott.

Individen står i centrum för oss. Det är viktigt för oss att alltid kunna bemöta klienten på ett personligt sätt och stötta i juridiska frågor oavsett om personen är brottsutsatt eller misstänkt för att ha begått en brottslig handling. Vi tror starkt på att alla förtjänar ett personligt och respektfullt bemötande.

Genom att vara aktiva redan under utredningsstadiet kan vi tidigt ge råd och påbörja de åtgärder som krävs för att bevaka klientens rätt. Det är mycket viktigt att hans eller hennes uppfattning kommer fram på ett korrekt sätt och dokumenteras rätt. Vid behov samarbetar vi också med annan expertis, främst inom medicin och teknik.