Utsatt för brott

Hem 9 Verksamhetsområden 9 Brottmål 9 Utsatt för brott

Lång erfarenhet att hjälpa klienter i samband med brottmål

Utsatt för brott i Göteborg, Kungsbacka och Halmstad

Vid vissa typer av brott har du som brottsoffer rätt till ett eget juridiskt biträde. Den här personen kallas då för målsägandebiträde. Det gäller främst vid sexualbrott, våld i nära relation, andra grövre våldsbrott, olaga frihetsberövanden, hemfridsbrott och rån. Men det kan också tillämpas vid andra typer av brott om det finns särskilda behov och brottet i sig kan ge fängelsestraff.
På Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka har vi lång erfarenhet av att hjälpa våra klienter i samband med brottmål.

Vi har lång erfarenhet att hjälpa klienter i samband med brottmål

Kostnadsfri hjälp till brottsoffer

Tingsrätten beslutar om din rätt till målsägandebiträde och de utser också biträdet. Du har dock rätt att lämna förslag på vem du önskar ha som ditt biträde. Om du inte har något specifikt önskemål utser domstolen ett målsägandebiträde efter sin egen bedömning. Så snart en förundersökning har blivit inledd kan ett målsägandebiträde utses.

När du anser att du behöver ett målsägandebiträde är det viktigt att du så snart som möjligt diskuterar detta med åklagaren eller den polis som ansvarar för förundersökningen. Du kan också vända dig direkt till tingsrätten med ditt önskemål. Som brottsoffer är den här juridiska hjälpen kostnadsfri för dig.

De juridiska uppgifterna för målsägandebiträdet är tydligt avgränsade

Ansvarsdelen: Här får biträdet stödja dig som målsägande om du biträder åklagarens åtal (ansvarsyrkande). Det betyder att du har självständig rätt att överklaga domen i skuldfrågan.

Skadeståndsdelen: Här har målsägandebiträdet behörighet att föra din talan gällande skadestånd (enskilt anspråk). Dessutom har biträdet rätt att närvara vid förhör under förundersökningen och får ställa frågor.

Vi bistår med stöd och trygghet genom rättsprocessen

Stöd genom rättsprocessen

Målsägandebiträdet har i uppgift att ta tillvara dina intressen. Biträdet ska också ge stöd och hjälp under både förundersökningen och rättegången. För många är det en trygghet att ha en fast person att kunna vända sig till genom hela processen. Personen ska dels vara din stödperson och kurator, dels vara ditt juridiska biträde.

Genom ett personligt bemötande och tydliga genomgångar hjälper vi dig som brottsutsatt genom en process som för de allra flesta kan kännas både ovan och olustig.

Vi hjälper dig med allt du behöver veta inför rättegången

När vi tar oss an rollen som målsägandebiträde är individens trygghet i situationen viktig. Det är vanligt att det känns nervöst, ovant eller olustigt att medverka vid en rättegång för den som har blivit utsatt för ett brott.

Vi upplever att många brottsoffer har stor nytta av att medverka vid de genomgångar vi har med målsägande inför en kommande rättegång. Då går vi igenom vad som kommer hända under rättegången och vilka egna krav det är som du önskar framföra. Det kan till exempel handla om ett enskilt anspråk (skadestånd från den åtalade) eller om ditt behov av skydd och frid i förhållande till den misstänkte.

Har du frågor om brottmål?

Vi har en stor erfarenhet av brottmål och därför kan vi som målsägarbiträde representera dig som blivit utsatt för brott. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du önskar anlita någon av oss eller om du har frågor kring brottmålsprocessen.
Med en bred juridisk kompetens inom brottmål hjälper vi på Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka dig som blivit involverad i ett brottmål.

Vi som jobbar med brottmål

Marcus Norlin

Marcus Norlin

Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Göteborg och Kungsbacka. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Kan vi hjälpa dig?

Kunskapsbank

Lär dig mer inom rättsområdet i olika artiklar.

Nyheter

Senaste nytt på advokatbyrån.

Läs mer inom brottmål

På advokatbyrån har vi flera jurister som är verksamma inom arvsrätt. Läs mer inom rättsområdet på dessa sidor.