Ekonomisk familjerätt

Hem 9 Verksamhetsområden 9 Ekonomisk familjerätt

Juridisk rådgivning inom familjerätt

Ekonomisk familjerätt i Göteborg, Kungsbacka och Halmstad

Resan genom livet innehåller både toppar och dalar. Det är nästintill omöjligt att helt förbereda sig för svåra situationer, men om du tar dig tid till eftertanke och planering så underlättas tillvaron om det oförutsedda skulle ske.
På Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka har vi lång erfarenhet av att hjälpa våra klienter känna trygghet angående de ekonomiska förhållandena vid separation eller dödsfall.

Vi har lång erfarenhet att hjälpa våra klienter inom ekonomisk familjerätt

Vi ger juridisk rådgivning inom familjerätt

Familjerätt inkluderar ett flertal juridiska områden och de olika händelser som kan ske genom livet. Det kan gälla allt ifrån vem som ska vara vårdnadshavare till barnet som precis fötts, det tonåriga barnets rätt till ett skäligt underhållsbidrag från den förälder som barnet inte bor med, de nykära paret som ska köpa en bostad tillsammans och behöver få hjälp att reglera olika insatser i fastighetsköpet, det inte fullt lika kära paret som ska separera och genomföra en bodelning, föräldrars fastighetsgåva till ett barn, paret mitt i livet som vill trygga framtiden med hjälp av framtidsfullmakter samt bouppteckning och arvskifte efter en nära släktings död.

Familjerättsliga frågor leder ofta till mycket stress och oro, vilket är naturligt då det ofta berör personliga och känsliga områden. Vi hjälper till att gå igenom din familjesituation och utvärdera behovet av juridiska dokument för att trygga upp din framtid och därigenom undvika framtida oklarheter eller tvister. Vi hjälper dig samtidigt att få kunskap om vilka de juridiska konsekvenserna kan bli vid olika händelser i livet.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Vi kan bland annat hjälpa dig med att upprätta äktenskapsförord, samboavtal, gåvobrev eller med att hantera en bodelning. Vi åtar oss även uppdrag som bodelningsförrättare.

Planera i förväg – Minska risken för konflikter

När man flyttar ihop, gifter sig eller får barn är det sällan man tänker på möjliga framtida problem. Däremot när en relation eller familjesituation förändras uppkommer ofta en mängd frågor.
Byrån har stor erfarenhet av att arbeta med frågor inom den ekonomiska familjerätten och vi drivs av ett stort engagemang för våra klienter.

Om du redan står inför eller är i en tvist får du, genom vår juridiska kunskap och erfarenhet, förståelse för domstolsprocessen och ett ombud som söker uppnå bästa resultat för din räkning. Vi är med dig hela vägen.

Behöver du hjälp med frågor som rör familjerätt?

Med vår erfarenhet och kompetens kan du och dina närmaste ordna det mesta för att undvika framtida problem.

Med en bred juridisk kompetens inom ekonomisk familjerätt hjälper vi på Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka dig i känsliga skeden i livet.

Vi som jobbar med familjerätt

Alexander Nuija

Alexander Nuija

Line Skaugrud Landevik

Line Skaugrud Landevik

Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Göteborg och Kungsbacka. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Kan vi hjälpa dig?

Kunskapsbank

Lär dig mer inom rättsområdet i olika artiklar.

Nyheter

Senaste nytt på advokatbyrån.

Mer inom familjerätt

På advokatbyrån har vi flera jurister som är verksamma inom familjerätt. Läs mer inom rättsområdet på dessa sidor.