Äktenskapsförord

Äktenskapsförord

Äktenskapsförord

När ett äktenskap tar slut delas tillgångar som inte är enskild egendom lika mellan parterna efter avdrag för skulder. Genom ett äktenskapsförord kan ni göra egendom enskild och därmed undanta den från en eventuell framtida bodelning. Ni kan alltså själva välja hur ni vill att egendomen ska fördelas mellan er. Det kan till exempel handla om en fastighet som ägts av den enes familj i generationer eller att endera parten har barn sedan tidigare och vill att de ska få ärva specifika personliga föremål.

Tänk på att äktenskapsförord kan upprättas både före och efter det att giftermål registreras. Ett äktenskapsförord ska för att bli giltigt undertecknas av båda parter och registreras hos Skatteverket. Hos oss kan ni få hjälp med att upprätta ett äktenskapsförord och säkerställa att det blir som ni vill.