Bodelning

Juridisk rådgivning inom familjerätt

Bodelning i Göteborg, Kungsbacka och Halmstad

När man gifter sig vill man helst inte tänka tanken att äktenskapet en gång ska upphöra. Tyvärr upphör alla äktenskap förr eller senare, antingen på grund av skilsmässa eller dödsfall. Det leder normalt till en bodelning där makarnas egendom ska fördelas.
På Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka har vi lång erfarenhet av att hjälpa våra klienter med familjerätt och bodelning.

Vi har lång erfarenhet att hjälpa våra klienter inom ekonomisk familjerätt

Hur går en bodelning till?

Vid en bodelning delas tillgångar som inte är enskild egendom lika mellan parterna efter avdrag för skulder. Egendom kan bli enskild genom äktenskapsförord, förbehåll i gåvobrev eller testamente. Sådan egendom ska alltså inte omfattas av bodelningen. Det finns även vissa ytterligare undantag gällande egendom som inte ska ingå vid bodelning.

Vid en bodelning mellan sambor delas bostad och bohag som ni införskaffat för gemensamt bruk. Däremot ingår inte annan egendom som införskaffats av var och en.

Det kan ofta vara lättare att hantera en bodelning om man anlitar en kunnig jurist eller advokat. Om ni inte kommer överens kan ni båda eller någon av er ansöka om bodelningsförrättare hos tingsrätten. En bodelningsförrättare har befogenhet att tvångsskifta boet om parterna inte kommer överens.

När gör man en bodelning?

En bodelning sker normalt vid skilsmässa eller dödsfall. En bodelning kan även ske under ett pågående äktenskap för att åstadkomma en jämvikt i förmögenhetsförhållanden.

Den kan också behövas när ett samboförhållande upphör om någon av parterna begär det. I sådana fall måste en bodelning begäras inom ett år från det att samboförhållandet upphörde.

Behöver du hjälp med en bodelning?

Det är ofta lättare att reda ut frågor och undvika konflikter vid bodelning om man tar hjälp av en utomstående med erfarenhet av den bodelningsrelaterade juridiken.
Hos oss på Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka har vi erfarenhet som gör att vi kan biträda dig och ta till vara dina intressen vid bodelning.

Vi som jobbar med familjerätt

Alexander Nuija

Alexander Nuija

Line Skaugrud Landevik

Line Skaugrud Landevik

Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Göteborg och Kungsbacka. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Kan vi hjälpa dig?

Kunskapsbank

Lär dig mer inom rättsområdet i olika artiklar.

Nyheter

Senaste nytt på advokatbyrån.

Mer inom familjerätt

På advokatbyrån har vi flera jurister som är verksamma inom familjerätt. Läs mer inom rättsområdet på dessa sidor.