Bodelningsförrättare

Bodelningsförrättare

Bodelningsförrättare

Byrån åtar sig uppdrag som bodelningsförrättare. Om parterna vid en skilsmässa eller ett samboförhållande som upphör inte kan komma överens med varandra om hur egendomen ska fördelas vid bodelningen kan båda eller någon av parterna ansöka hos tingsrätten om att en bodelningsförrättare ska utses. Bodelningsförrättaren undersöker om det är möjligt att uppnå en lösning i samförstånd. Är det inte möjligt fattar bodelningsförrättaren istället ett beslut.

Enligt huvudregeln betalas kostnaden för bodelningsförrättaren med hälften var av parterna. Betalningsansvaret är solidariskt, vilket innebär att bodelningsförrättaren kan kräva den ena parten på betalning. Under vissa omständigheter kan ni beviljas ersättning för fem timmars arbete genom något som kallas ersättningsgaranti för bodelningsförrättare.