Dold samäganderätt

Dold samäganderätt

Grundregeln är att parterna i ett äktenskap eller ett samboförhållande äger sin egendom och står för sina skulder. För sådan egendom som undantas en bodelning är det viktigt att avgöra om parterna samäger egendomen och därför ska dela på den.

På Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka har vi lång erfarenhet av att hjälpa våra klienter med bodelningar, bland annat vad avser frågor om dold samäganderätt.  

Vad menas med dold samäganderätt?

Dold samäganderätt innebär att trots att den ena parten köpt egendomen, ska parterna anses äga egendomen gemensamt.

Så kan vara fallet om egendomen har köpts för gemensam användning, den andra maken har bidragit ekonomiskt för att få äganderätt och den make som köpt egendomen förstått detta.

Har du frågor om dold samäganderätt?

Det är ofta lättare att reda ut frågor och undvika konflikter kring en bodelning om man tar hjälp av en utomstående neutral person som vet vilka lagar och regler som gäller.

Hos oss på Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka kan ni få hjälp med frågor som rör ägande och dold samäganderätt.

Vi som jobbar med ekonomisk familjerätt

Cornelia Sundberg

Cornelia Sundberg

Biträdande jurist

Otto Johansson Hansson

Otto Johansson Hansson

Biträdande jurist

Adelina Alija

Adelina Alija

Biträdande jurist

Agnes Benktander

Agnes Benktander

Biträdande jurist

Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Göteborg och Kungsbacka. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Kan vi hjälpa dig?

Kunskapsbank

Lär dig mer inom rättsområdet i olika artiklar.

Nyheter

Senaste nytt på advokatbyrån.

Mer inom familjerätt

På advokatbyrån har vi flera jurister som är verksamma inom familjerätt. Läs mer inom rättsområdet på dessa sidor.