Dold samäganderätt

Dold samäganderätt

Dold samäganderätt

Grundregeln är att parterna i ett äktenskap eller ett samboförhållande äger sin egendom och står för sina skulder. För sådan egendom som undantas en bodelning är det viktigt att avgöra om parterna samäger egendomen och därför ska dela på den.

I vissa fall kan det vara fråga om något som kallas för dold samäganderätt. Det innebär att, trots att exempelvis den ena parten köpt egendomen, parterna ska anses äga den gemensamt. Så kan vara fallet om egendomen har köpts för gemensam användning, den andra maken har bidragit ekonomiskt för att få äganderätt och den make som köpt egendomen förstått detta.