Gåva – Gåvobrev

Juridisk rådgivning inom familjerätt

Gåva – Gåvobrev i Göteborg, Kungsbacka och Halmstad

Om du vill ge bort fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt ska en skriftlig handling upprättas.
På Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka hjälper vi till med sådant som upprättande av gåvobrev.

Vi har lång erfarenhet att hjälpa våra klienter inom ekonomisk familjerätt

Varför är det bra med ett gåvobrev?

I vissa fall, så som vid gåvor av fast egendom, krävs det att ett skriftligt gåvobrev upprättas. Ofta kan det dock vara bra att upprätta ett gåvobrev oavsett om det krävs eller inte.

Genom ett gåvobrev får både givare och mottagare ett bevis på att gåvan ägt rum. Som givare kan man även på olika sätt villkora gåvan. Om du vill att din gåva ska vara mottagarens enskilda egendom och inte ingå i en eventuell bodelning så kan du säkerställa detta i ett gåvobrev.

Förskott på arv

En gåva som ges till en bröstarvinge anses som utgångspunkt utgöra ett förskott på dennes arv. Det innebär att gåvan avräknas på det framtida arvet.

Om man inte vill att gåvan ska avräknas från arvet kan man som givare förordna om det i gåvobrevet. Det är dock viktigt att tänka på att en gåva kan riskera att inkräkta på övriga bröstarvingars laglott; dvs den andel av arvet som varje bröstarvinge är berättigad till. Det kan leda till att övriga bröstarvingar klandrar gåvan.

Behöver du hjälp att ge en gåva?

Med vår erfarenhet och kompetens hjälper vi dig utifrån dina behov.

Med en bred juridisk kompetens inom ekonomisk familjerätt hjälper vi på Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka dig i känsliga skeden i livet.

Vi som jobbar med familjerätt

Alexander Nuija

Alexander Nuija

Line Skaugrud Landevik

Line Skaugrud Landevik

Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Göteborg och Kungsbacka. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Kan vi hjälpa dig?

Kunskapsbank

Lär dig mer inom rättsområdet i olika artiklar.

Nyheter

Senaste nytt på advokatbyrån.

Mer inom familjerätt

På advokatbyrån har vi flera jurister som är verksamma inom familjerätt. Läs mer inom rättsområdet på dessa sidor.