Gåva

Gåva

Om du vill ge bort fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt finns det krav på att handlingen ska vara skriftlig. Om du vill att din gåva ska vara mottagarens enskilda egendom och inte ingå i en eventuell framtida bodelning så kan du säkerställa detta i ett gåvobrev. På så vis kan du försäkra dig om att arvets delar faller ut som du själv önskar. En gåva till en bröstarvinge ses som ett förskott på dennes arv efter dig, men detta antagande kan du bryta genom att ange i gåvobrevet att så inte ska vara fallet.

Vi hjälper dig med att utforma ett gåvobrev efter dina önskemål och säkerställer att handlingen får den effekt du vill.