Samboavtal

Juridisk rådgivning inom familjerätt

Samboavtal i Göteborg, Kungsbacka och Halmstad

Om man planerar att flytta ihop vill man helst inte tänka på att förhållandet kan ta slut en dag. Trots det är det ganska vanligt att det faktiskt blir så. Därför är det bra att tänka på att man med ett samboavtal kan reglera vad som ska ske med bostad och bohag när förhållandet upphör.
På Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka hjälper vi våra klienter med att upprätta samboavtal och andra familjerättsliga handlingar.

Vi har lång erfarenhet att hjälpa våra klienter inom ekonomisk familjerätt

Vad händer om sambor separerar?

Med samboegendom avses gemensam bostad och bohag, om egendomen förvärvats för gemensam användning. Annan egendom som man själv äger faller utanför bodelningen. Det kan exempelvis vara en bil eller ett fritidshus.

När ett samboförhållande upphör delas som utgångspunkt samboegendomen upp parterna emellan om någon av dem begär det. Bodelning mellan sambor kan begäras inom ett år från det att förhållandet upphörde.

Man kan själv bestämma hur egendomen ska fördelas om samboförhållandet skulle ta slut. Det görs genom ett samboavtal där man kan avtala om sambolagens regler om bodelning skall gälla eller inte.

Ärver sambor varandra?

Det är bra att känna till att sambor inte ärver varandra enligt lag. Om en av er avlider tillfaller dennes tillgångar i första hand den avlidnes bröstarvingar och i andra hand övriga legala arvingar.

Det kan många gånger orsaka problem för den efterlevande sambon om partnerna ägt den gemensamma bostaden tillsammans. Vill man ändra den ordning som följer av lag kan man göra det genom ett testamente där man exempelvis anger att den efterlevande sambon ska ärva den avlidnes andel av bostaden.

Behöver du hjälp med samboavtal?

Med vår erfarenhet och kompetens kan du och dina närmaste ordna det mesta för att undvika framtida problem. Att upprätta ett samboavtal tydliggör vad som gäller för parterna i förhållandet.
Med en bred juridisk kompetens inom familjerätt hjälper vi på Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka dig i viktiga skeden i livet.

Vi som jobbar med familjerätt

Alexander Nuija

Alexander Nuija

Line Skaugrud Landevik

Line Skaugrud Landevik

Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Göteborg och Kungsbacka. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Kan vi hjälpa dig?

Kunskapsbank

Lär dig mer inom rättsområdet i olika artiklar.

Nyheter

Senaste nytt på advokatbyrån.

Mer inom familjerätt

På advokatbyrån har vi flera jurister som är verksamma inom familjerätt. Läs mer inom rättsområdet på dessa sidor.