Samboavtal

Samboavtal

Samboavtal

När ett samboförhållande tar slut bör man begära bodelning för att fördela den s.k. samboegendomen. Med samboegendom avses gemensam bostad och bohag, om egendomen förvärvats för gemensam användning. Annan egendom som man själv äger faller utanför bodelningen.

Man kan själv bestämma hur egendomen ska fördelas om samboförhållandet skulle ta slut. Det görs genom ett samboavtal där man kan avtala om sambolagens regler om bodelning skall gälla eller inte. Vi kan hjälpa till med att upprätta ett sådant avtal.