Fastighetsrätt – Entreprenadrätt

Start 9 Verksamhetsområden 9 Fastighets- och entreprenadrätt

Fastighets- och entreprenadrätt

På Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka har vi särskild erfarenhet och kompetens inom fastighets- och entreprenadrättslig juridik.

Vi hjälper dig med allt från att upprätta och granska avtal till att bistå vid juridiska tvister inom fastighets- och entreprenadrätt.

Våra tjänster inom fastighetsrätt och entreprenadrätt

Hos Elison Wahlin Advokatbyrå erbjuder vi juridisk rådgivning avseende den fastighets- och entreprenadrättsliga juridiken. I dessa områden innefattas bl.a. fastighetsköp, kommersiella entreprenader, småhusentreprenader och olika former av nyttjanderätter. Vi biträder såväl kommersiella aktörer som privatpersoner vid tvist.

Vi kan även hjälpa till med att upprätta och granska avtal inom aktuella rättsområden. Det kan till exempel gälla överlåtelse av fast egendom, entreprenadkontrakt, överlåtelse av bostadsrätt, upplåtelse av servitut och arrende, hyreskontrakt och avtal om samäganderätt. Med lång erfarenhet av att upprätta olika typer av avtal ser vi till att de formuleras på ett korrekt sätt och får den innebörd som du avsett.

Fastighetsrätt

Vi erbjuder rådgivning och biträder dig som ombud vid tvister gällande fast egendom, bostadsrätter, hyresrätter och andra nyttjanderätter. Det kan exempelvis gälla en tvist om fel i en fastighet som du köpt eller sålt. 

Entreprenadrätt

Vi erbjuder rådgivning och biträder dig som ombud i entreprenadtvister, såväl när det gäller tvister mellan kommersiella parter som när det gälle så kallade konsumententrepenader.

Behöver du hjälp med fastighetsrätt och entreprenadrätt?

Med en bred juridisk kompetens gör vi på Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka vårt yttersta för att tillvarata dina intressen. Vi erbjuder juridisk konsultation inom en rad områden så som fastighets- och entreprenadrätt.

Vi som jobbar med fastighetsrätt och entreprenadrätt

Ulla Johansson

Ulla Johansson

Senior advisor

Otto Johansson Hansson

Otto Johansson Hansson

Biträdande jurist

Adelina Alija

Adelina Alija

Biträdande jurist

Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Göteborg och Kungsbacka. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Kan vi hjälpa dig?