Fastighetsrätt

Start 9 Verksamhetsområden 9 Fastighets- och entreprenadrätt

Fastighetsrätt

På Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka har vi särskild erfarenhet och kompetens inom fastighetsrättslig juridik.
Vi hjälper dig med allt från att upprätta och granska avtal till att bistå vid juridiska tvister inom fastighetsrätten.

Vi hjälper våra klienter att känna 
trygghet inom fastighetsrätt

Våra tjänster inom fastighetsrätt

Hos Elison Wahlin Advokatbyrå erbjuder vi juridisk rådgivning avseende den fastighetsrättsliga juridiken. I dessa områden innefattas bl.a. fastighetsköp och olika former av nyttjanderätter. Vi biträder såväl kommersiella aktörer som privatpersoner vid tvist.

Vi kan även hjälpa till med att upprätta och granska avtal inom aktuella rättsområden. Det kan till exempel gälla överlåtelse av fast egendom, överlåtelse av bostadsrätt, upplåtelse av servitut och arrende, hyreskontrakt och avtal om samäganderätt. Med lång erfarenhet av att upprätta olika typer av avtal ser vi till att de formuleras på ett korrekt sätt och får den innebörd som du avsett.

Tvister inom Fastighetsrätt

Vi erbjuder rådgivning och biträder dig som ombud vid tvister gällande fast egendom, bostadsrätter, hyresrätter och andra nyttjanderätter. Det kan exempelvis gälla en tvist om fel i en fastighet som du köpt eller sålt.

Behöver du hjälp med fastighetsrätt?

Med en bred juridisk kompetens gör vi på Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka vårt yttersta för att tillvarata dina intressen.

Vi erbjuder juridisk konsultation inom en rad områden så som fastighetsrätt.

Vi som jobbar med fastighetsrätt

Marcus Norlin

Marcus Norlin

Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Göteborg och Kungsbacka. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Kan vi hjälpa dig?

Kunskapsbank

Lär dig mer inom rättsområdet i olika artiklar.

Nyheter

Senaste nytt på advokatbyrån.

Läs mer inom fastighetsrätt

På advokatbyrån har vi flera jurister som är verksamma inom fastighetsrätt. Läs mer inom rättsområdet på dessa sidor.