Fastighets- & Entreprenadrätt

Fastighets- och entreprenadrätt

Elison Wahlin Advokatbyrå har särskild erfarenhet och kompetens vad gäller frågor kopplade till fastigheter, byggnationer, boende och olika slag av nyttjanderätter. Vi biträder såväl parter i kommersiella avtal som privatpersoner, oavsett om Du behöver hjälp med att exempelvis upprätta eller tolka ett avtal eller om du behöver biträde vid tvist i domstol.

Advokaterna både granskar och upprättar avtal inom aktuella rättsområden. Det gäller till exempel överlåtelse av fast egendom med eller utan byggnad, entreprenadkontrakt, överlåtelse av bostadsrätt, upplåtelse av servitut och arrende, hyreskontrakt, avtal om samäganderätt och avtal mellan samägare. Med lång erfarenhet av att upprätta olika typer av avtal ser vi till att de formuleras på ett korrekt sätt som ger alla inblandade parter rätt skydd.

Fastighetsrätt

Vi biträder dig som ombud vid tvister gällande fast egendom, bostadsrätter, hyreslägenheter och andra nyttjanderätter. Bland annat kan vi hjälpa dig med tvister som rör:

Entreprenadrätt

Med vår gedigna erfarenhet kan vi erbjuda rådgivning och biträda Dig som ombud i entreprenadtvister, såväl när det gäller tvister mellan kommersiella parter som när en näringsidkare utfört entreprenadarbeten åt en konsument.