Fastighetsrätt

Hem 9 Verksamhetsområden 9 Fastighets- och entreprenadrätt

Vi gör vårt yttersta för att tillvarata dina intressen

Fastighetsrätt i Göteborg, Kungsbacka och Halmstad

Fastighetsrätt består av två områden: allmän fastighetsrätt och speciell fastighetsrätt. Allmän fastighetsrätt rör regler om köp, hyra och arrende av fastigheter, medan speciell fastighetsrätt behandlar regler om expropriation, fastighetsplaner, fastighetsbildning, miljörätt med mera.

På Elison Wahlin Advokatbyrå, med kontor i Göteborg och Kungsbacka, har vi särskild erfarenhet och kompetens inom fastighetsrättens två områden. Vi hjälper dig med allt från att upprätta och granska avtal till att bistå vid tvister.

Vi hjälper våra klienter att känna 
trygghet inom fastighetsrätt

Våra tjänster inom fastighetsrätt

Hos Elison Wahlin Advokatbyrå erbjuder vi fastighetsrättslig rådgivning och biträde vid tvister rörande bland annat fastighetsköp och olika sorters nyttjanderätter. Vi biträder såväl kommersiella aktörer som privatpersoner.

Vi kan även hjälpa till med att upprätta och granska fastighetsrättsliga avtal. Avtalen kan exempelvis gälla överlåtelse av fast egendom eller bostadsrätt, upplåtelse av servitut eller arrende, hyreskontrakt samt avtal om samäganderätt.

Med lång fastighets- och avtalsrättslig erfarenhet ser vi till att avtalet formuleras på ett korrekt sätt och får den innebörd du avser.

Tvister inom Fastighetsrätt

Vi erbjuder rådgivning och biträder dig som ombud vid tvister gällande fast egendom, bostadsrätter, hyresrätter och andra nyttjanderätter. Det kan exempelvis gälla en tvist om fel i en fastighet som du köpt eller sålt.

Behöver du hjälp med fastighetsrätt?

På Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka erbjuder vi juridisk konsultation inom en rad områden, bland annat fastighetsrätt.
Med en bred juridisk kompetens gör vi vårt yttersta för att tillvarata dina intressen.

Vi som jobbar med fastighetsrätt

Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Göteborg och Kungsbacka. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Kan vi hjälpa dig?

Kunskapsbank

Lär dig mer inom rättsområdet i olika artiklar.

Nyheter

Senaste nytt på advokatbyrån.

Läs mer inom fastighetsrätt

På advokatbyrån har vi flera jurister som är verksamma inom fastighetsrätt. Läs mer inom rättsområdet på dessa sidor.