Fel i bostadsrätt

Fel i bostadsrätt

Vid köp av bostadsrätt gäller köplagens regler. Ett fel i lagens mening föreligger om bostadsrätten inte stämmer överens med vad parterna avtalat om eller annars om bostadsrätten avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta.

I vanliga fall uppmanas köparen av en bostadsrätt att undersöka lägenheten. I sådana fall kan man inte åberopa fel som man borde ha upptäckt vid undersökningen. Det innebär att man i praktiken har en undersökningsplikt som liknar den vid köp av fast egendom.