Fel i bostadsrätt

Fel i bostadsrätt

På Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka biträder vi våra klienter i ärenden gällande fel i bostadsrätt.
Ett köp av en bostadsrätt är för de flesta en av de mest betydelsefulla affärer man gör under sin livstid. Detsamma kan sägas gälla även för den som säljer en fastighet.

Vi hjälper våra klienter att känna 
trygghet inom fastighetsrätt

Vad gäller om jag upptäcker ett fel i bostadsrätten när jag flyttar in?

Vid köp av bostadsrätt gäller köplagens regler. Ett fel i lagens mening föreligger om bostadsrätten inte stämmer överens med vad parterna avtalat om eller annars om bostadsrätten avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Vad man med fog kan förvänta sig beror på omständigheterna i det enskilda fallet, bl.a. bostadsrättens ålder och skick eller den tid som gått sedan lägenheten renoverades.

Man behöver undersöka det man ska köpa

I vanliga fall uppmanas köparen av en bostadsrätt att undersöka lägenheten. I sådana fall kan man normalt inte åberopa fel som man borde ha upptäckt vid undersökningen. Det innebär att man i praktiken har en undersökningsplikt som liknar den vid köp av fast egendom.

Som köpare förväntas man även att undersöka bostadsrätten vid tillträdet. Eventuella fel som kan upptäckas då ska reklameras till säljaren inom skälig tid.

Behöver du hjälp med dolda fel i din bostadsrätt?

Med en bred juridisk kompetens gör vi på Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka vårt yttersta för att tillvarata dina intressen.

Vi erbjuder juridisk konsultation inom fastighetsrätten t.ex. rörande dolda fel i bostadsrätt.

Vi som jobbar med fastighetsrätt

Marcus Norlin

Marcus Norlin

Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Göteborg och Kungsbacka. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Kan vi hjälpa dig?

Kunskapsbank

Lär dig mer inom rättsområdet i olika artiklar.

Nyheter

Senaste nytt på advokatbyrån.

Läs mer inom fastighetsrätt

På advokatbyrån har vi flera jurister som är verksamma inom fastighetsrätt. Läs mer inom rättsområdet på dessa sidor.