Fel i bostadsrätt

Vi gör vårt yttersta för att tillvarata dina intressen

Fel i bostadsrätt i Göteborg, Kungsbacka och Halmstad

På Elison Wahlin Advokatbyrå, med kontor i Göteborg och Kungsbacka, biträder vi våra klienten i ärenden som rör fel i bostadsrätt.
Köp av bostadsrätt är för de flesta en av de största affärerna i livet. Detsamma gäller den som säljer en fastighet.

Vi hjälper våra klienter att känna 
trygghet inom fastighetsrätt

Vad gäller om jag upptäcker ett fel i bostadsrätten när jag flyttar in?

Köp av bostadsrätt regleras i köplagen. Fel i bostadsrätt föreligger om bostadsrätten inte stämmer överens med vad parterna avtalat eller om bostadsrätten avviker från vad köparen med fog hade kunnat förutsätta. Vad en köpare med fog kan förutsätta beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Omständigheter av betydelse är bland annat bostadsrättens ålder, skick och genomförda renoveringar.

Man behöver undersöka det man ska köpa

Som köpare uppmanas du ofta att undersöka bostadsrätten före köpet. Om du har uppmanats att undersöka bostadsrätten, kan du normalt inte göra gällande fel som du borde ha upptäckt vid undersökningen. I praktiken har alltså köparen en undersökningsplikt som liknar den vid köp av fast egendom.

Som köpare förväntas du även att undersöka bostadsrätten vid tillträdet. Fel som upptäcks då ska reklameras till säljaren inom skälig tid.

Behöver du hjälp med dolda fel i din bostadsrätt?

Med en bred juridisk kompetens gör vi på Elison Wahlin Advokatbyrå, med kontor i Göteborg och Kungsbacka, vårt yttersta för att tillvarata dina intressen.
Vi erbjuder juridisk konsultation inom flera områden, bland annat fel i bostadsrätt.

Vi som jobbar med fastighetsrätt

Otto Hansson Johansson

Otto Hansson Johansson

Marcus Norlin

Marcus Norlin

Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Göteborg och Kungsbacka. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Kan vi hjälpa dig?

Kunskapsbank

Lär dig mer inom rättsområdet i olika artiklar.

Nyheter

Senaste nytt på advokatbyrån.

Läs mer inom fastighetsrätt

På advokatbyrån har vi flera jurister som är verksamma inom fastighetsrätt. Läs mer inom rättsområdet på dessa sidor.