Fel i fastighet

Fel i fastighet

Köp av fastighet regleras i jordabalken. Ett fel i lagens mening föreligger om fastigheten inte stämmer överens med vad parterna avtalat om eller annars om fastigheten avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Köparen har en omfattande undersökningsplikt, vilket innebär att man typiskt sett inte kan klaga på fel som man borde ha upptäckt vid en noggrann besiktning av fastigheten.Om man vid en sådan undersökning fattar misstanke om att något kan vara fel skärps undersökningsplikten och man är skyldig att utreda vad orsaken kan vara. För dolda fel som inte kunnat upptäckas vid en sådan undersökning ansvarar däremot säljaren. I vissa fall kan säljaren även vara skyldig att upplysa köparen om sådant som säljaren känner till och inser är av avgörande betydelse för köparens beslut att köpa fastigheten.

Ofta kan tvister kopplade till fastigheter vara komplexa och gälla betydande belopp. Det krävs goda kunskaper och erfarenhet inom området för att kunna göra en bedömning av om det är möjligt att göra fel gällande eller inte.