Kommersiella entreprenader

Kommersiella entreprenader

Vad gäller kommersiella förhållanden finns det ingen lagreglering avseende entreprenadarbeten. Istället är det avtalet mellan parterna som avgör vad som ska gälla dem emellan. Detta innebär att det är viktigt att det avtal som upprättas är tydligt avseende sådant som vilket arbete som ska utföras, hur det ska utföras, till vilket pris och vilka villkor som ska gälla för entreprenadarbetet. Därför har det inom entreprenadbranschen tagits fram standardavtal vilka används brett inom branschen. De vanligaste är:

  • AB 04 som är avsett att användas vid byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader på utförandeentreprenad, alltså när beställaren utför projekteringen och entreprenören är utföraren
  • ABT 06 som är avsett att användas vid byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader på totalentreprenad, alltså när entreprenören står för såväl projektering som utförande
  • AB-U 07/ABT-U 07 som är avsedda att användas i avtal mellan general- respektive totalentreprenör och underentreprenör i fall då standardavtalen ovan används mellan beställaren och general- respektive totalentreprenören.