Kommersiella entreprenader

Hem 9 Verksamhetsområden 9 Entreprenadrätt 9 Kommersiella entreprenader

Vi gör vårt yttersta för att tillvarata dina intressen

Kommersiella entreprenader i Göteborg, Kungsbacka och Halmstad

På Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka har vi lång erfarenhet av att bistå våra klienter gällande entreprenadjuridik.
Vi hjälper dig med allt från att upprätta och granska avtal till att bistå vid juridiska tvister inom entreprenadrätt.

Vi hjälper våra klienter att känna 
trygghet inom entreprenadrätt

Reglering av kommersiella entreprenader

Vad gäller kommersiella entreprenader saknas lagreglering. I stället är det avtalet mellan parterna som avgör vad som ska gälla dem emellan. För utfyllnad av sådant som inte uttryckligen regleras i avtalet används närliggande lagstiftning så som köplagen och sedvänja i branschen.

Det är viktigt att det avtal som upprättas är tydligt avseende sådant som vilket arbete som ska utföras, hur det ska utföras, till vilket pris och vilka övriga villkor som ska gälla för entreprenadarbetet. Därför har det inom entreprenadbranschen tagits fram standardavtal som används frekvent.

Standardavtal

Vanliga standardavtal är:

  • AB 04 som är avsett att användas vid byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader på utförandeentreprenad, alltså när beställaren utför projekteringen och entreprenören är utföraren.
  • ABT 06 som är avsett att användas vid byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader på totalentreprenad, alltså när entreprenören står för såväl projektering som utförande.
  • AB-U 07/ABT-U 07 som är avsedda att användas i avtal mellan general- respektive totalentreprenör och underentreprenör i fall då standardavtalen ovan används mellan beställaren och general- respektive totalentreprenören.

Behöver du hjälp med kommersiella entreprenader?

Med en bred juridisk kompetens gör vi på Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka ditt affärsliv enklare och tryggare.

Vi erbjuder affärsjuridisk konsultation gällande entreprenadjuridik.

Vi som jobbar med entreprenadrätt

Otto Hansson Johansson

Otto Hansson Johansson

Marcus Norlin

Marcus Norlin

Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Göteborg och Kungsbacka. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Kan vi hjälpa dig?

Kunskapsbank

Lär dig mer inom rättsområdet i olika artiklar.

Nyheter

Senaste nytt på advokatbyrån.

Läs mer inom entreprenadrätt

På advokatbyrån har vi flera jurister som är verksamma inom entreprenadrätt. Läs mer inom rättsområdet på dessa sidor.