Konsumententreprenader

Konsumententreprenader

På Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka har vi lång erfarenhet av att biträde klienter inom entreprenadjuridik

Vi hjälper dig med allt från att upprätta och granska avtal till att bistå vid juridiska tvister gällande konsumententreprenader. Vi biträder såväl entreprenörer som konsumenter.

Konsumenttjänstlagen

I fall då beställaren är en konsument och entreprenören utför arbetet inom ramen för yrkesmässig verksamhet är konsumenttjänstlagen tillämplig. Lagen är tvingande till förmån för konsumenten, vilket innebär att det inte är möjligt att avtala om villkor som är sämre för konsumenten än vad som följer av lagen. I många fall innehåller lagen dock utfyllande bestämmelser som bara gäller i de fall då parterna inte avtalat om något annat.

Småhusentreprenader – regler vid ny- och tillbyggnad

Lagen innehåller även särskilda bestämmelser som gäller vid småhusentreprenader, det vill säga uppförande eller tillbyggnad av en- och tvåbostadshus. Enligt dessa regler gäller vad konsumenten påstår har avtalats om arbetets omfattning, pris, tidpunkt för betalning och arbetets avslutande om inte annat följer av ett skriftligt avtal eller omständigheterna i övrigt. 

Det är därför särskilt viktigt att man som entreprenör säkerställer att ett skriftligt avtal upprättas som tydligt anger exempelvis vilket arbete som ska utföras samt priset eller hur det ska beräknas.

Standardavtal för konsumententreprenader

Det finns standardavtal som konsumenter och näringsidkare kan använda vid konsumententreprenader:
– ABS 18 som är avsett att användas vid uppförande eller tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus som en näringsidkare utför åt en konsument.
– Hantverkarformuläret 14 som är avsett att användas vid reparations- och ombyggnadsarbeten som en näringsidkare utför åt en konsument.

Behöver du hjälp med konsumententreprenader?

Med en bred juridisk kompetens kan Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Kungsbacka och Göteborg hjälpa dig med allt från att upprätta och granska avtal till att bistå vid juridiska tvister avseende konsumententreprenader.

Vi som jobbar med fastighetsrätt och entreprenadrätt

Otto Hansson Johansson

Otto Hansson Johansson

Biträdande jurist

Marcus Norlin

Marcus Norlin

Biträdande jurist

Alexander Nuija

Alexander Nuija

Biträdande jurist

Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Göteborg och Kungsbacka. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Kan vi hjälpa dig?

Kunskapsbank

Lär dig mer inom rättsområdet i olika artiklar.

Nyheter

Senaste nytt på advokatbyrån.

Läs mer inom fastighets- och entreprenadrätt

På advokatbyrån har vi flera jurister som är verksamma inom entreprenad- och fastighetsrätt. Läs mer inom rättsområdet på dessa sidor.